Impuls energiebesparing in gebouwen

In 2020 is dertig procent energie bespaard in 2,4 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen. Dat spreken het kabinet en het bedrijfsleven vandaag af in het convenant 'Meer met Minder'.

'Meer met Minder' is erop gericht gebouweigenaren en huurders zo eenvoudig mogelijk en zonder hogere maandlasten energie te laten besparen. Dit jaar starten pilot-projecten voor tienduizend gebouwen. 'Meer met Minder' is tot stand gekomen op initiatief van Platform EnergieTransitie Gebouwde Omgeving en de energie-, bouw- en installatiebranche.

De investering in energiebesparende maatregelen verdient zichzelf terug omdat de energierekening naar beneden gaat. Toch nemen veel huizenbezitters en ondernemers nu niet de moeite om de maatregelen te treffen. 'Meer met Minder' wil daar verandering in brengen door het makkelijk en aantrekkelijk te maken energiebesparing in één keer grondig aan te pakken. Gebouweigenaren die meedoen met 'Meer met Minder' krijgen een pakket van voordeelmaatregelen. Bovendien krijgen ze maatwerkadvies en persoonlijke ondersteuning. Er komt een landelijke voorlichtingscampagne. (Bron: VROM)