Steigers vaak ondeugdelijk

Steigers vaak ondeugdelijkMeer dan een kwart van de steigers in de bouw is ondeugdelijk. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor van Aboma+Keboma, die op 17 januari jl. werd gepubliceerd. Volgens het veiligheidsinstituut kampt 27 procent van de steigers met tekortkomingen, zoals gebrekkige verankering, onstabiele ondergrond, overbelasting en ontbrekende vangvoorzieningen.

Het meest gaat het mis met steigervloeren, constateert Aboma+Keboma. Door de introductie van consoles aan de binnenstaanders sluiten de vloeren niet goed meer aan tegen de gevels. Daardoor ontstaat voor werklieden een gevaarlijke situaties. Overbelasting is een ander veel voorkomend probleem, zeker door de toename van mechanisch opperen. Daarbij worden grote hoeveelheden bakstenen in één keer op de steiger gezet.

Net als bij steigers (goed voor 20 procent van alle tekortkomingen), gaat het ook vaak mis bij vloeren en daken. Zo'n 14 procent van alle misstanden houdt verband met het ontbreken van vloerrandbeveiliging, valbescherming en afdekking van sparingen.

Volgens Van den Berg maakt de evaluatie van een jaar lang bouwplaatsbezoeken ondubbelzinnig duidelijk dat een goed veiligheid- en gezondheidsplan loont. "Op bouwplaatsen met een goede organisatie worden veel minder tekortkomingen geconstateerd. Dat geldt vooral voor het punt van orde en netheid."