Op de agenda!

Minisymposium Instroom en Instroombevordering op woensdag 25 september

Op woensdag 25 september organiseert Aannemersfederatie Nederland vanaf 15.00 uur een minisymposium waarbij het centrale thema Instroom en Instroombevordering is.

Tijdens deze themabijeenkomst zal aandacht besteed worden aan een aantal projecten dat gericht is op het bevorderen van instroom op korte termijn en/of het enthousiasmeren van (jonge) scholieren voor bouw en infra voor instroom op de langere termijn.

O.m. de volgende projecten zullen worden gepresenteerd.

  • Noorderpoort – project Noorderhuizen dat gericht is op instroom van statushouders
  • Mensen maken de transitie – spreker uit Den Haag zal vertellen hoe verduurzaming van wijken en het opleiden van mensen uit de participatiewet met een actieve inzet van lokale aannemers tot een win-win situatie kunnen leiden..
  • Go Infra – ambassadeurs bezoeken (lagere)scholen om leerlingen enthousiast te maken voor een beroep en een carrière in de sector Bouw-Infra.

Daarnaast zal op deze bijeenkomst op 25 september informatie verstrekt worden over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die op 1 januari 2020 in werking zal treden. De doelstelling van deze wet is om vaste dienstverbanden aantrekkelijker te maken voor werkgevers en flexibele contracten duurder. Welke gevolgen heeft de WAB voor u als werkgever? Met welke veranderingen dient u per 1 januari 2020 rekening te houden? Wat kunt u alvast doen om uzelf voor te bereiden? Tijdens het symposium zal ook hier uitgebreid op in worden gegaan en bent u na afloop op de hoogte van de laatste actualiteiten.

Aannemersfederatie Nederland wil u, direct betrokkenen en geïnteresseerden (bestuursleden, ondernemers, medewerkers personeelszaken e.a.) rondom het thema instroom, instroombevordering en de WAB van harte uitnodigen om aanwezig te zijn op dit interessante minisymposium, dat om 17.30 uur wordt afgesloten met borrel en licht buffet.

Datum:           25 september 2019
Tijd:                15.00 uur
Plaats:           kantoor AFNL – Nieuweweg 226 - Veenendaal

Wilt u er bij zijn? Neemt u geïnteresseerden mee? Laat het ons a.u.b. weten met een e-mail aan [email protected]. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

16 juli 2019