Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen: overheden, consumenten en bouwsector roepen kabinet op tot actie

Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen van het land gaat stilleggen. De betrokken partijen roepen het kabinet op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen.

Recent is de ontwerpregeling geluid voor inspraak vrijgegeven. Die regeling bepaalt dat vanaf 2022 geluidsbelasting op een andere manier moet worden berekend en van een nieuwe classificatie moet worden voorzien. Dat betekent dat woningen in grote gebieden rond luchthavens, waaronder de regio Schiphol, de classificatie “slecht leefklimaat” of zelfs “zeer slecht leefklimaat” krijgen.

Lees meer...

In BouwBelang 3: Met extra geld de crisis uit investeren en verrassende wetswijziging faillissementswet

omslag bouwbelang 3BouwBelang nummer drie blikt vooruit met de Woningbouwalliantie, waarin ook de AFNL participeert, om te laten zien hoe de sector met extra geld voor de bouw van betaalbare en duurzame woningen de economische crisis uit kan investeren. Daarnaast in dit nummer een speurtocht naar de wijzigingen die de Faillissementswet heeft ondergaan om het mkb er beter uit te laten komen en waarom bij de gemeente Almere lokale proactieve mkb-aannemers een streepje voor hebben.

Opnieuw een dringende oproep aan de Rijksoverheid opdrachten naar voren te halen om grote problemen voor de bouw- en infrasector te voorkomen en een AFNL-succes met de aanscherping van de wet betaaltermijnen. En hoe komt een remontabel kantoorpand in Delft tot stand zonder klassieke hoofdaannemer! En waarom de roep om een ‘deel- en omscholingsww vanuit de maaksectoren.

 

8 juli 2020

Leden Aannemersfederatie Nederland akkoord met onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra

Werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben op 29 juni jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao tot 1 januari 2021. Inmiddels hebben de leden van AFNL ingestemd met het resultaat. Ook Bouwend Nederland heeft zich positief uitgesproken over het resultaat. De Vereniging van Waterbouwers, NVB en – namens de werknemers – FNV en CNV zullen op korte termijn beslissen over het resultaat. Als ook deze partijen instemmen met het resultaat dan is vanaf dat moment de nieuwe cao een feit.

Lees de tekst van het onderhandelingsresultaat.

4 juli 2020

AFNL: tweede stap in verruiming PFAS-normen biedt mkb-aannemers broodnodige ruimte

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is verheugd dat de staatssecretaris van I&W in een brief aan de Tweede Kamer extra verruiming aankondigt van de PFAS-normen voor het grondverzet en voor landbodems. Ook verdwijnt het verschil in regels voor toepassing van grond en bagger. AFNL is tevreden met de verruiming, die een oplossing biedt voor een substantieel deel van de problemen, maar had eigenlijk op iets meer gerekend. De staatssecretaris biedt wel het vooruitzicht dat er eind van dit jaar zicht is op een definitief handelingskader, waaraan alle overheden zich dan zullen moeten houden.

Lees meer...

Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2020 bereikt

Werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao tot 1 januari 2021. De focus ligt op het kunnen blijven doorbouwen, ondanks de gevolgen van stikstof, PFAS en corona. Bouwplaatsmedewerkers kunnen vanaf volgend jaar eerder stoppen met werken, omdat partijen het eens zijn geworden over een zwaar werkregeling.

Lees meer...

Tweede extra ledenbulletin juni uitgegeven (6b)

Er is een tweede extra ledenbulletin van juni uitgegeven (6b). Dit is te vinden in het menu 'Ledenbulletin'.

Bouwbreed monsterverbond aangeboden aan Kamerleden: Met toekomstbestendige woningbouw de crisis uit investeren!

overzicht vertegenwoordigersGemeenten, Vereniging Eigen Huis, Woonbond, woningcorporaties en een groot aantal branches, waaronder de AFNL bepleiten vandaag bij de Tweede Kamer en het Kabinet om samen miljarden euro’s vrij te maken om in de bouw van betaalbare en duurzame huizen te investeren.

De partijen verwachten dat hiermee de naderende economische crisis deels bezworen kan worden en er een inhaalslag gemaakt kan worden om het immense woningtekort terug te dringen.

Lees meer...

Cao-partijen Bouw en Infra praten met elkaar over een nieuwe cao

De cao is inmiddels afgelopen en door de stikstof, PFAS en Corona crisis zijn cao-partijen nog niet in staat geweest om afspraken te maken over een nieuwe cao. Werkgevers en vakbonden hebben voor het laatst gesproken op 11 maart 2020. Door de intelligente lockdown konden cao-partijen niet meer over de voorstellen spreken.

Lees meer...

AFNL: goed voor mkb-aannemers dat Kabinet wettelijke betaaltermijnen halveert

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) vindt het een goede zaak dat de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Rechtsbescherming een wetswijziging voorstellen om de betaaltermijnen van het grootbedrijf aan het mkb te halveren van zestig naar dertig dagen.  Uit onderzoek van de AFNL was al gebleken dat mkb-aannemers nauwelijks effect merkten van de wet met een betaaltermijn van 60 dagen. Maar liefst 90% van de mkb-aannemers in bouw en infra merkte hierdoor niets van de wetgeving. In de infrasector is dit zelfs 98%.

Lees meer...

AFNL- NOA: duidelijke boodschap van Commissie-Remkes

AFNL en NOA zien licht aan de stikstofhorizon, nu ook de commissie-Remkes aangeeft dat het Kabinet snel met een goed onderbouwde drempelwaarde stikstof moet komen voor de emissie tijdens bouwwerkzaamheden. Volgens AFNL-NOA moeten de aanbevelingen van Remkes snel worden opgevolgd, zodat nieuwe ruimte wordt gecreëerd voor activiteiten in bouw, afbouw en infra. Dit stellen AFNL en NOA in reactie op het vandaag gepresenteerde commissierapport ‘Niet alles kan overal’.

Lees meer...