AFNL-NOA wil dat minister SZW wetsontwerp minimumbeloning en zelfstandigenverklaring terugneemt

AFNL-NOA heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dringend verzocht het wetsontwerp minimumbeloning en zelfstandigenverklaring terug te nemen en niet in te dienen in de Tweede Kamer. De voorstellen van de minister bieden in de ogen van AFNL-NOA geen oplossing voor de huidige zzp-problematiek. Met dit voorstel blijven opdrachtnemer en opdrachtgever, mede gezien de grote complexiteit, in onzekerheid over de status van de arbeidsrelatie. Terwijl de administratieve lasten alleen maar sterk toenemen en het grote risico ontstaat dat de focus alleen nog maar gericht is op de vraag of het minimumtarief is betaald en niet meer of er duidelijkheid of het om een werknemer of een zelfstandige gaat. Daarnaast gaan de voorstellen voorbij aan de discussie over de wijze waarop de toekomstige arbeidsmarkt zou moeten worden ingericht.

Lees de reactie aan de minister

10 december 2019

AFNL-NOA: zorgen over MKB-ontzorgverzekeringen: Duidelijkheid en communicatie over ontzorgpolissen dringend gewenst.

Vorig jaar december maakten de minister van SZW met de koepelorganisaties voor werkgevers en verzekeraars afspraken over de beperking van risico’s voor ondernemers voor het tweede ziektejaar van hun werknemers. Met behulp van MKB-ontzorgpolissen zouden ondernemers per 1 januari 2020 ontlast worden van een deel van de verantwoordelijkheden en verplichtingen. Echter, tot op heden is er noch vanuit het ministerie van SZW, noch vanuit verzekeraars, noch vanuit de werkgeverskoepels actief gecommuniceerd over de zogenaamde MKB-ontzorgpolissen. Onacceptabel voor mkb-ondernemers in bouw, afbouw en infra, die toch al genoeg problemen hebben met de arbeidsmarktregelgeving.

Lees meer...

In BouwBelang nr 5; Stikstof en PFAS beheersen agenda’s mkb-bouw en infra

omslag BouwBelang 5 2019In de duurzaam-editie BouwBelang nr 5; een reportage van de acties rondom de stikstof en PFAS-problematiek, maar ook interviews met ondernemers die hiermee worden geconfronteerd. Daarnaast innovatieve mkb-bouwers werken aan off-grid woonhuizen, bouwbioligsche bouwen met gezondheid voorop, innovatieve infraprojecten in de strijd tegen wateroverlast, van-top-tot-teen groene particuliere woningen en hoe afspraken vast te leggen in het kader van de nieuwe Arbeidsmarktwet.

Download BouwBelang nr 5

15 november 2019

AFNL-NOA: Concept-wetsvoorstel discriminatie bij werving en selectie schiet doel volstrekt voorbij

Stichting AFNL-NOA is onaangenaam verrast door het wetsvoorstel van Staatssecretaris Van Ark van SZW om discriminatie in wervings- en selectieprocedures te voorkomen. AFNL-NOA maakt zich zorgen over de extra administratieve lasten die dit wetsvoorstel voor het mkb met zich meebrengt. Uiteraard is het voorkomen van discriminatie en gelijke kansen op de arbeidsmarkt een streven dat AFNL-NOA ondersteunt.
In de bouw en afbouw werft een werkgever echter niet op afkomst, geslacht of een gebrek, maar op kwaliteit en vakkennis. “Het voorstel ademt achterdocht waarin wij onze branche niet herkennen; wij voelen ons dan ook genoodzaakt op te komen voor de goede intenties van onze ondernemers”, aldus Sharon Gesthuizen, voorzitter Stichting AFNL-NOA.

Lees meer...

Cao-onderhandelingen Bouw & Infra voorlopig uitgesteld

De cao Bouw & Infra loopt af op 1 januari 2020. Werkgevers en werknemers waren voornemens vanaf 15 november te gaan onderhandelen over een nieuwe cao. Vanwege onder andere de stikstof- en de PFAS-problematiek, hebben sociale partners echter besloten om de onderhandelingen voorlopig uit te stellen.

Lees meer...

Actie op Malieveld: Bouw staat op slot!

Actie: Bouw staat op slot op Malieveld. Duizenden bouwers met materieel op het Malieveld willen weer gaan bouwen En dat laten we Politiek Den Haag weten. Stikstof en PFAS problemen moeten nu van tafel.

Meer foto's? Kijk hier...

AFNL-voorzitter Riek Siertsema aan vooravond Acties Malieveld: mkb-aannemers willen bouwen en geen zwalkend Kabinetsbeleid !

actiefoto R. Siertsema 20191026 112005 450MKB-aannemers kunnen niet bouwen met een zwalkend Kabinetsbeleid.

Aan de ene kant komt het Kabinet met een aantal stimulerende maatregelen voor de bouw van nieuwe woningen (Prinsjesdag). Dat is prima, daarop wacht de sector al heel lang. Aan de andere kant laat het Kabinet ondernemers bijna ‘stikken’ in de stikstof- en PFAS-problematiek, waardoor opdrachtgevers opdrachten uitstellen en de bouw plat ligt !

Korte termijn oplossing
Als er niet op korte termijn een oplossing komt voor de stikstofproblematiek, kan het Kabinet de hele bouwopgave vergeten. Wel schermen met miljarden voor de bouw en geen oplossing bieden voor de stikstofproblematiek is niet wat deze sector verdient !, aldus AFNL-voorzitter Siertsema. De bouw en infra verdient een meer op elkaar afgestemd beleid dan het Kabinet nu etaleert. De ene regel van het ene departement valt over de andere regel van een ander departement. En, zelfs nog erger: regels binnen één en het zelfde departement vallen over elkaar heen.

Lees meer...

AFNL en NOA: Kabinet pas PFAS-maatregelen onmiddellijk aan om bedrijven overeind te houden

AFNL en NOA zien een klein beetje licht aan de horizon gloren met de PFAS-maatregelen die staatssecretaris Van Veldhoven vandaag voorstelt. Het is alleen erg jammer dat deze maatregelen pas op 1 december ingaan. Veel bedrijven in de bouw- en infrasector liggen nu stil door het PFAS-probleem.

Ondernemers moeten nu alweer werknemers naar huis sturen, terwijl de crisis nog maar net voorbij is. Ontslagaanzeggingen worden nu gedaan, flexibele vakkrachten zitten al thuis en arbeidspools gaan weer draaien om werknemers aan het werk te houden. Volstrekt onnodig als het Kabinet nu de PFAS-normen aanpast zodat weer zen en grond verplaatst kan worden.

Lees meer...

Met bussen naar Actiedag ‘De bouw staat op slot. Politiek, trek ’t vlot!’

actie

Met het oog op de landelijke actiedag woensdag 30 oktober a.s. 'De bouw staat op slot. Politiek, trek het vlot!, zijn er bussen geregeld naar Den Haag. Om de acties zo publieksvriendelijk mogelijk te houden, heeft CUMELA-Nederland samen met AFNL en NOA het initiatief genomen per bus naar Den Haag te rijden. Er zijn opstapplaatsen door het hele land. Als leden van de bij AFNL aangesloten branches hiervan gebruik willen maken, kan dat door aan te melden via onderstaande link. Dus oranje hesje aan en gezamenlijk naar Den Haag.

Aanmeldlink: http://mailing.cumela.nl/r/NjYm9vO2tqM5ISmvhBWGkA/ntBYQpXoWZQhJZ1p49sgpQ/K1kKiRXzixRYzwnqjIeGwg

28 oktober 2019