In BouwBelang nr 4: Mkb-aannemers gebruiken coronasteunpakket –nog- nauwelijks

Het coronasteunpakket wordt door mkb-aannemers –nog- nauwelijks tot niet gebruikt; drie echte mkb-ers vertellen in BouwBelang wat er wel moet gebeuren om aan het werk te kunnen blijven. Hierop sluit de AFNL-NOA-beleidsnotitie -verwoord in de Nieuwsrubriek- met het oog op de begrotingsbehandelingen in de Tweede Kamer en de verkiezingen gelijk aan; de notitie kreeg niet voor niets de titel: Mkb-aannemers die door kunnen bouwen; dat is wat Nederland nodig heeft’. Daarnaast in BouwBelang 4 ‘van circulair pionieren naar volledig circulair’ en nieuwe geluidsnormen die de woningbouw bedreigen.
Een jonge directeur-aannemer van een tegelzetbedrijf geeft in dit blad aan hoe hij de regie in handen houdt en de struggle met elektrische voertuigen op de bouwplaats wordt belicht. Ten slotte wordt met een woningbouwcorporatie bekeken hoe renoveren vooruitkijken is en is de CAO-onderhandelaar gevraagd of de nieuwe cao bouw & infra ondanks de korte looptijd de urgente onderwerpen dekt.

 Klik hier voor BouwBelang 4

13 oktober 2020

Zwaarwerkregeling voor Bouw & Infra vanaf 1 januari 2021 van kracht

Vanaf 1 januari 2021 kunnen bouwplaatsmedewerkers vóór hun AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze cao-afspraak noemen we de zwaarwerkregeling.
De regeling in het kort:

  • Bouwplaatsmedewerkers kunnen maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken.
  • Het uitkeringsbedrag is 21.200 euro bruto per volledig jaar dat eerder wordt gestopt.
  • Instromen in de regeling kan van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

Meer informatie over de zwaarwerkregeling is te vinden op zwaarwerkregeling.nl. Deze website is een initiatief van de cao-partijen Bouw & Infra.

 

AFNL-NOA: ‘Mkb-aannemers die door kunnen bouwen; dat is wat Nederland nodig heeft!

Met het oog op de behandeling van de Begroting voor Binnenlandse Zaken volgende week in de Tweede Kamer, heeft AFNL-NOA de notitie ‘Mkb-aannemers die door kunnen bouwen; dat is wat Nederland nodig heeft’, aangeboden aan de Tweede Kamerlcommissie BiZa. Deze notitie bevat een aantal politieke aandachtspunten, specifiek vanuit mkb-bouw, -afbouw en -infra

Cruciaal om de mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra de komende tijd door te kunnen laten bouwen aan de enorme woningbouwopgave en hun medewerkers aan het werk te houden. Maar ook om de maatschappelijke opgaven van verduurzamen, energie besparen, circulair en klimaatverandering te kunnen verwezenlijken.

Lees meer...

Woningbouwalliantie positief over woningbouwimpuls kabinet:"Nu doorpakken!"

De Woningbouwalliantie, waarin 20 organisaties zijn betrokken, waaronder de AFNL, verwelkomt het pakket van de Rijksoverheid in de Miljoenennota om het woningtekort op te lossen als een substantiële eerste stap in het aanjagen van de bouw van betaalbare en toekomstbestendige woningen.
Volgens de alliantie is er echter aanzienlijk meer nodig om het grote woningtekort op te lossen en om Nederland de crisis uit te investeren.

Lees meer...

Aannemersfederatie: overheden kom met opdrachten!

Investeer anticyclisch, anders wordt bouw/infra grootafnemer crisispakket 4

AFNL, vanmorgen met alle aangesloten brancheorganisaties telefonisch bijeen in verband met de coronacrisis, is zeer verontrust over de situatie in de bouw en infra voor de komende periode. Opdrachten drogen op, acquisitie met name bij gemeenten verloopt moeizaam, voorbereidings- en administratieve processen van werken bij gemeenten lopen stroef en met hindernissen en bouwgrond voor nieuwbouw raakt op.

Na veelvuldige pleidooien bij overheden om vooral opdrachten naar voren te halen en vergunningsprocedures soepel te laten verlopen in coronatijd, concludeert de AFNL nu dat veel mkb-aannemers – die de gehele coronacrisis netjes volgens protocol hebben doorgebouwd - nog maar een paar maanden werk hebben. Als dit niet verandert, wordt de bouw de trieste grootgebruiker van crisispakket drie en VIER.

Lees meer...

Informatiebijeenkomst cao Bouw & Infra

Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra organiseert in de maand september een aantal regionale informatiebijeenkomsten over de nieuwe cao Bouw & Infra. Tijdens deze bijeenkomst willen we u graag voorlichten over de gemaakte afspraken en de nieuwe cao-teksten. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.

Met inachtneming van de regels rondom Covid-19 zullen de bijeenkomsten gehouden worden op:

  • Dinsdag 15 september 2020 Van der Valk Veenendaal
  • Dinsdag 22 september 2020 Van der Valk Den Bosch-Vught

Lees meer...

Vernieuwde cao Bouw & Infra online

Een cao moet regelmatig worden aangepast. Niet alleen om er nieuwe cao-afspraken aan toe te voegen, maar ook om bestaande afspraken aan te passen aan veranderde wetgeving.. Cao-partijen hebben daarom tijdens de laatste onderhandelingen afgesproken de structuur en de tekst van de cao te herzien. We zetten de wijzigingen onder elkaar.

Lees meer...

Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen: overheden, consumenten en bouwsector roepen kabinet op tot actie

Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen van het land gaat stilleggen. De betrokken partijen roepen het kabinet op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen.

Recent is de ontwerpregeling geluid voor inspraak vrijgegeven. Die regeling bepaalt dat vanaf 2022 geluidsbelasting op een andere manier moet worden berekend en van een nieuwe classificatie moet worden voorzien. Dat betekent dat woningen in grote gebieden rond luchthavens, waaronder de regio Schiphol, de classificatie “slecht leefklimaat” of zelfs “zeer slecht leefklimaat” krijgen.

Lees meer...

In BouwBelang 3: Met extra geld de crisis uit investeren en verrassende wetswijziging faillissementswet

omslag bouwbelang 3BouwBelang nummer drie blikt vooruit met de Woningbouwalliantie, waarin ook de AFNL participeert, om te laten zien hoe de sector met extra geld voor de bouw van betaalbare en duurzame woningen de economische crisis uit kan investeren. Daarnaast in dit nummer een speurtocht naar de wijzigingen die de Faillissementswet heeft ondergaan om het mkb er beter uit te laten komen en waarom bij de gemeente Almere lokale proactieve mkb-aannemers een streepje voor hebben.

Opnieuw een dringende oproep aan de Rijksoverheid opdrachten naar voren te halen om grote problemen voor de bouw- en infrasector te voorkomen en een AFNL-succes met de aanscherping van de wet betaaltermijnen. En hoe komt een remontabel kantoorpand in Delft tot stand zonder klassieke hoofdaannemer! En waarom de roep om een ‘deel- en omscholingsww vanuit de maaksectoren.

 

8 juli 2020

Leden Aannemersfederatie Nederland akkoord met onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra

Werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben op 29 juni jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao tot 1 januari 2021. Inmiddels hebben de leden van AFNL ingestemd met het resultaat. Ook Bouwend Nederland heeft zich positief uitgesproken over het resultaat. De Vereniging van Waterbouwers, NVB en – namens de werknemers – FNV en CNV zullen op korte termijn beslissen over het resultaat. Als ook deze partijen instemmen met het resultaat dan is vanaf dat moment de nieuwe cao een feit.

Lees de tekst van het onderhandelingsresultaat.

4 juli 2020