Op de agenda!

In BouwBelang nr 6: verkort loondoorbetalingsplicht en compenseer quarantaineplicht

Omslag Bouwbelang 6In BouwBelang 6: AFNL-NOA pleiten voor het bekorten van de loondoorbetalingsplicht en compensatie van de quarantaineplicht. Minister Wiebes ziet kansen voor het mkb na de pandemie en diversiteit in de steigerbouw. Daarnaast hoe een opdrachtgever met eigen team en in goed overleg met aannemers mooie waterschapsprojecten realiseert, hoe met een driestappenplan een high tech onderzoekslab is neergezet en de groeiverwachting van het EIB voor na de pandemie.

Lees BouwBelang nr 6

In BouwBelang nr 5: Rijksoverheid investeer in de bouw, Nederlandse bouwer circulair meest actief

Omslag Bouwbelang 5AFNL-NOA roept de Rijksoverheid op snel te investeren in de bouw, voor het te laat is, Europees onderzoek laat zien dat Nederlandse bouwers het meest circulair bouwen, hoogleraar Andy van den Dobbelsteen ziet de ‘gebouwde omgeving’ als energiebron’, mkb-ondernemer ziet strakke deadline als uitdaging voor railwerk en het groene ondernemerschap als uitdaging van deze tijd. Een centrumgebouw wordt tot op de laatste vezel van hout gebouwd, tegelbranche benut de positieve effecten van warmte- en koudeafgifte van tegelvloeren en wil dat dit wordt meegenomen in herijking Energielabel en bepleit lage btw. En duurzaam werkgeverschap zit mkb-ers in de haarvaten.

 Lees BouwBelang nr 5

Cao Bouw & Infra algemeen verbindend verklaard

De cao Bouw & Infra is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend verklaard.

Het avv-besluit treedt in werking op 21 november 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

23 november 2020

Tot 10 miljoen voor aantrekken en behoud vakkrachten in bouw & infra

Om antwoord te kunnen geven op de enorme opgaaf in de woningbouw, mobiliteit en de energietransitie heeft de bouw & infra mensen nodig. Met een nieuw stimuleringsprogramma ter waarde van 10 miljoen trekken werkgevers, vakbonden en overheid gezamenlijk op om vakkrachten voor de sector te behouden én nieuwe mensen te werven. 

Lees meer...

AFNL-NOA: politiek, verkort loondoorbetalingsplicht voor mkb

 Mkb-ontzorgpolis biedt geen soelaas, blijkt uit onderzoek

De MKB-ontzorgpolis biedt niet of nauwelijks soelaas voor mkb-ondernemers. Voor 83% van de mkb-ondernemers is de polis onbekend en ruim driekwart daarvan vindt de polis ook niet interessant. Mkb-ers worden hierdoor niet ontzorgd en blijven met de financiële risico’s en verantwoordelijkheid voor re-integratie van zieke of deels arbeidsongeschikte werknemers zitten.

Dit blijkt uit onderzoek naar het gebruik van de zogenaamde MKB-ontzorgpolis die Kabinet, verzekeraars en koepelorganisaties voor werkgevers december 2018 in het leven hebben geroepen als oplossing voor de loondoorbetalingsplicht in het 2e ziektejaar.

Het onderzoek is uitgevoerd onder mkb-ondernemers in bouw, afbouw en infra door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van de Aannemersfederatie en NOA, samenwerkend in Stichting AFNL-NOA. AFNL-NOA vraagt de Tweede Kamer en het Kabinet in een brief met het oog op de begrotingsbehandeling SZW morgen in de Tweede Kamer, op basis van de resultaten van dit onderzoek nu toch werk te maken van het verkorten van de loondoorbetalingsplicht voor tenminste het tweede ziektejaar. 

Lees meer...

AFNL-NOA:Kabinet compenseer quarantaineverzuim voor mkb-aannemers!

Mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra vinden dat het Kabinet moet terugkomen op haar besluit loondoorbetaling bij quarantaineverzuim niet te compenseren. Het Kabinet geeft aan dat zo’n regeling niet uitvoerbaar is, omdat de verzuimreden niet achterhaalbaar is. De administratie van een ondernemer levert echter volgens AFNL-NOA voldoende bewijs voor wat betreft de reden van verzuim.

De ondernemer moet juist die reden van verzuim registreren, daar er bij ziekte verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter gelden en bij quarantaineverzuim niet. Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), samenwerkend in de Stichting AFNL-NOA, pleiten er daarom in een brief aan de minister van SZW voor dat het Kabinet mkb-aannemers moet compenseren voor de loonkosten bij quarantaineverzuim.

Lees meer...

Stimuleringsregeling BBL, bevorder instroom en behoud vakkrachten

Er zijn verschillende actualiteiten die invloed hebben op de werkgelegenheid in de bouw- en infrasector. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, de impact van stikstof en PFAS. Daarom hebben cao-partijen een stimuleringsregeling BBL afgesproken. Deze regeling is beschikbaar vanaf 1 november 2020 en onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om vakkrachten te behouden voor de sector. De regeling wordt uitgevoerd door het Volandis Fonds.

Inhoud van de regeling
Heb jij als opleidingsbedrijf of als individueel leerbedrijf een leerlingwerknemer in dienst die tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 start of is gestart met een BBL-opleiding (niveau 2 of 3)? Dan kom je in aanmerking voor de stimuleringsregeling BBL. De subsidie is door de cao-partijen vastgesteld op € 1.250,- en wordt in 2 delen toegekend.

Lees meer...

Subsidie Meld- en expertisepunt ambachten is verlengd

Honderden ambachten kunnen zeker de komende twee jaar weer rekenen op vakkundige hulp bij het duurzaam organiseren van hun beroepsopleidingen. De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen om subsidie te blijven verstrekken aan het Meld- en expertisepunt van de SBB. Die organisatie coördineert de opleidingen voor deze specialistische beroepen.

Lees meer...