Brancheorganisaties vragen minister Koolmees om Deel- en Omscholings-NOW

Een grote coalitie van brancheorganisaties pleit voor de invoering van een ‘Deel- en Omscholings-NOW’. Onder meer Aannemersfederatie Nederland ( AFNL), Techniek Nederland, Bouwend Nederland, OnderhoudNL, Cumela en de Nederlandse Ondernemingsvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) schrijven vandaag een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Daarin vragen zij om aangepaste NOW-regelingen vanaf 1 september voor bedrijven in de techniek, bouw, infra, industrie en ontwerpbranche. De nieuwe regelingen moeten werknemers in staat stellen om de tijd die ze niet kunnen werken te besteden aan bijscholing (Deel-NOW) of omscholing (Omscholings-NOW).

Lees meer...

Aannemersfederatie: CBS-cijfers verontrustend voor mkb-bouw en infra

Haal opdrachten naar voren en oormerk gemeentefondsen voor bouw en infra

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is zeer verontrust over de cijfers van het CBS van vandaag. Hieruit wordt eens te meer duidelijk dat de bouw- en infra nog lang niet door de crisis is. Bedrijven tot 20 medewerkers zijn in staat het bedrijf 2 maanden overeind te houden, bedrijven tot 50 medewerkers ongeveer een half jaar. MKB-bedrijven in bouw en infra hebben juist voor ongeveer die 2 tot 6 maanden opdrachten. Dat betekent dat als er niet snel opdrachten los komen vanuit de overheid, meer dan de helft van de bouwbedrijven deze crisis niet overleeft. Opdrachten moeten naar voren worden gehaald en geld voor gemeentefondsen geoormerkt voor bouw en infra.

Lees meer...

In BouwBelang: ”Discriminatie bij werving? Iedereen is welkom”

In BouwBelang nr 2 geven ondernemers aan hoe zij omgaan met hun personeelsbeleid; “discriminatie bij werving? Iedereen is welkom!” en “wij voeren een duurzaam personeelsbeleid met statushouders die we perspectief op hun toekomst bieden”. Ook in deze BouwBelang: een oproep aan de overheid vooral opdrachten naar voren te halen in deze coronatijd, zodat de bouw door kan blijven werken, de EIB-cijfers die aangeven dat er toch de nodige uitval wordt verwacht door terugloop offertes en de oproep van AFNL-NOA de coronanoodmaatregelen voor MKB-Bouwproof te maken, daar de bouw anticyclisch werkt en nu nog werk heeft, maar …

Daarnaast een interview met ERM-voorzitter Monasch die de overheid oproept de ERM-kwaliteitsrichtlijnen te verplichten. Maar ook hoe uit secundair bouwmateriaal een remontabel informatiecentrum te bouwen en hoe een mkb-bedrijf een grote opdracht in Amsterdam in de wacht sleept. En, last but not least laten ondernemers zien hoe zij tijdens deze coronacrisis veilig doorwerken en creatief naar de toekomst kijken.

Lees BouwBelang nr 2

2 mei 2020

Gezamenlijke oproep AFNL-NOA, Cumela en Onderhoud NL: ook na de bouwvak mogelijkheid tot NOW

Bedrijven in de bouw, afbouw, infra, onderhoud, groen en grond moeten ook gebruik kunnen maken van de NOW-regeling nà de bouwvak. Want pas dan tekenen de verliezen zich bij deze bedrijven af als gevolg van de corona-crisis. Dat vinden Stichting AFNL-NOA, Cumela en Koninklijke OnderhoudNL. Zij roepen minister Koolmees op om na de bouwvak de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ( NOW) open te stellen voor hun bedrijven.

Lees meer...

Reactie op stikstofmaatregelen kabinet

Het kabinet heeft vandaag nieuwe maatregelen bekend gemaakt om uit de stikstofimpasse te komen, waar ook de bouw door is getroffen. Uiteraard is AFNL tevreden met alles wat er meer is, dan er nu mogelijk is, want er ontstaat ruimte voor woningbouw en de zeven eerder bekend gemaakte infraprojecten. Toch hadden we op meer gerekend na eerder gemaakte afspraken met het Ministerie van BZK en het Ministerie van I&W. Onze hoop was gericht op een drempelwaarde - hoe laag ook, want daarmee waren juist de projecten voor het mkb, waar AFNL voor staat, verlost geweest van de toch moeizame kaders die de nieuwe maatregelen met zich meebrengen.

Lees meer...

AFNL-NOA: goed dat minister I&W infraprojecten wil versnellen

De minister van I&W heeft in overleg met de bouw- en infrasector (waaronder MKB INFRA/AFNL) maatregelen genomen om het werk aan wegen, waterwegen, sluizen en kust in het huidige corona-tijdperk volop draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen. Een speciale taskforce van Rijkwaterstaat en bouwers brengt in kaart welke werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en welke maatregelen op iets langere termijn genomen kunnen worden. De minister en de bouw- en technieksector zetten daarnaast in op versnelling van asfalterings- en andere onderhoudswerkzaamheden bij projecten die nu al in uitvoering zijn.

Lees meer...

AFNL-NOA: goed dat gemeenschappelijke verklaring ‘Samen doorbouwen’ mogelijk maakt

AFNL-NOA heeft samen met bijna 40 andere partijen in de bouw- en aanverwante sectoren, zoals opdrachtgevers (particulier en overheid), fabrikanten, leveranciers en de Rijksoverheid meegewerkt aan een gemeenschappelijke verklaring om samen doorbouwen in en aan Nederland mogelijk te maken. Hiermee hopen wij de continuïteit en de werkgelegenheid in de bouwsector te waarborgen om te voorkomen dat de bouw- en woningmarkt opnieuw op achterstand komt. De verklaring komt voort uit de gesprekken die de minister van BZK voert met partijen om de impact van het coronavirus op de sector en de Nederlandse economie te beperken.

Lees meer...

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ aangepast aan ontwikkelingen 'Reis veilig, gezond en zonder boetes'

Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ voor de sectoren Bouw en Techniek is op 17 april 2020 aangepast. Aanleiding hiertoe is het onderdeel samen reizen waarover veel vragen werden gesteld aan de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. Hierop hebben cao-partijen geanticipeerd en intensief overleg gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Het advies is: rijd zoveel mogelijk apart, samen rijden naar een project of klant mag alleen als er geen andere opties zijn.

Samen reizen
Het advies is en blijft om zoveel mogelijk alleen te reizen. Zijn er geen andere mogelijkheden als eigen of openbaar vervoer of een andere planning, dan kan men met 2 personen in een vervoersmiddel samen reizen, mits hierbij de nodige extra hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Bij meer dan 2 personen in één vervoersmiddel moet minimaal 1,5 meter afstand tussen alle personen aanwezig zijn. Als je met 3 of meer personen in een vervoersmiddel zit en dichter dan 1,5 meter van elkaar bent, kun je worden beboet (tenzij je een gezin vormt of huisgenoten bent). In onderstaande checklist vind je de complete routing om te bepalen of samen reizen een optie is.

Lees meer...

AFNL-NOA: bouw blijft doorwerken met protocol ‘Samen veilig doorwerken’

Na de oproep van minister Wiebes van EZK aan alle sectoren nog voor het weekeind protocollen aan te leveren voor de anderhalvemetereconomie, zijn er wat vragen gerezen over het protocol ‘Samen veilig doorwerken voor de bouw- en technieksector’ Hiermee wordt in de bouwsector sinds 27 maart jl gewerkt. Dit protocol blijft gewoon van kracht en is door de Rijksoverheid (in dit geval de ministeries van BZK en I&W) vastgesteld en volgt de richtlijnen van het RIVM.

Met het protocol ‘Samen veilig doorwerken voor de bouw- en technieksector’ hopen overheden, branches en werknemersorganisaties het werk in de bouw veilig op gang te houden. Het moet stilvallen voorkomen en biedt een handreiking en duidelijkheid voor opdrachtgevers (overheden en particulieren), bedrijven en werknemers om op een veilige manier door te werken.

Lees meer...

AFNL-NOA: Rijksoverheid roep op tot opdrachten in de bouw en voorkom bouwcrisis

AFNL en NOA hebben vandaag een brief verstuurd aan de ministers van BZK, Knops, I&W, Van Veldhoven en I&W, Van Nieuwenhuizen, om vanuit de Rijksoverheid opdrachtgevers – niet alleen (lagere) overheden, maar ook corporaties en particuliere opdrachtgevers - op te roepen vooral opdrachten door te laten gaan en naar voren te halen en vergunningverlening niet te laten stagneren omdat loketten gesloten zijn.

MKB-ONDERNEMERS IN BOUW, AFBOUW EN INFRA VRAGEN:

RIJKSOVERHEID ROEP OP EN ZORG VOOR OPDRACHTEN IN DE BOUW !

Er wordt veilig en gezond volgens protocol gewerkt in de bouw, infra en afbouw, dus stel opdrachten niet uit, maar laat opdrachten doorgaan en haal opdrachten naar voren.

3 april 2020