Stichting IBK: Praat mee over de Wkb!

afbeelding ibkOp donderdag 15 april ­­dekt Stichting IBK opnieuw de lunchtafel! Onder leiding van Titia Siertsema, implementatiemanager van de Wkb, schuift dan Tonko Aeilkema van de gemeente Emmen aan. Tonko zal ingaan op de veranderingen die de wet op de kwaliteitsborging voor de gemeente betekent. Tegen welke problemen en uitdagingen zijn zij aangelopen en welke oplossingen hebben zij gekozen? En natuurlijk gaat Tonko – samen met Jan Siebring van Bouwbedrijf Geugjes (die al enkele proefprojecten heeft gedraaid) – in op de resultaten van de proefprojecten die in de afgelopen maanden in de gemeente Emmen zijn uitgevoerd.

Lees meer...

Werkgevers Bouw & Infra willen vaart maken met 2-jarige CAO

Inzet bonden blokkeert deal en zet rem op loonruimte!

De onderhandelingen over een nieuwe cao Bouw & Infra gaan langzaam. Details voeren de boventoon. Wat echt nodig is voor een cao die perspectief biedt en werk laat lonen voor iedereen, is te weinig onderwerp van gesprek. Bonden stellen zich te veel doelen om snel tot een overeenkomst te kunnen komen.

Veel doelen beperken de loonruimte en dat betekent minder salarisstijging voor iedereen. De wens voor een zwaarwerkregeling voor het gehele UTA-personeel probeert een probleem op te lossen dat niet bestaat. Focus is nodig.

Lees meer...

Eén jaar Helpdesk Corona Bouw & Techniek

Eén jaar een corona-helpdesk, het is een beetje als het vieren van je 40e verjaardag. Je geniet van de taart, maar toch doet het ook pijn. Dit jubileum vieren we dan ook niet, maar we staan vandaag wel even stil bij de fantastische samenwerking en de resultaten in het afgelopen jaar.

Pro-actief voor de sector
Alle betrokken partijen hebben zonder aarzeling de handen en expertise ineengeslagen en dat heeft geresulteerd in een Helpdesk Corona Bouw en Techniek die steeds up-to-date en actief onder andere werknemers en werkgevers heeft geholpen bij hun vragen en knelpunten. Met recht iets om trots op te zijn!

Lees meer...

Lunchlezingen richting circulariteit voor het MKB

Op 25 maart wordt gestart met de 10-delige lezingenreeks ‘Versnellen in het MKB’. Tijdens de lezingen worden tools besproken die MKB bouwondernemers kunnen inzetten om een sprong richting circulariteit te maken. Elke week zullen een aantal sprekers op verschillende relevante thema’s beknopt uitleg geven over de praktische toepassing van de verschillende tools voor een MKB bedrijf, waarmee een eerste handreiking wordt geboden om actief met circulariteit aan de slag te gaan!

 (Bijna) elke donderdag van 11:00 tot 12:00 uur.

Overzicht lezingen

  • Introductielezing Circulair bouwen – 25 maart
  • Bewustwording & Organisatieontwikkeling – 1 april
  • Circulair ontwerpen – 8 april
  • Circulaire producten & materiaalkeuze – 15 april
  • Inkopen en aanbesteden – 22 april
  • Meten van circulariteit en milieu impact – 29 april
  • Digitalisering – 20 mei
  • Business case / Value case – 29 mei
  • Demonteren en oogsten – 3 juni
  • Self-audit – 10 juni

Lees meer...

Vervolg onderhandelingen cao Bouw & Infra

Op woensdag 10 maart hebben werkgevers en werknemers verder gesproken over de cao Bouw & Infra. In het eerste overleg op 3 maart lag de nadruk op het bespreken van de FNV voorstellen. Vandaag waren de voorstellen van CNV het onderwerp van gesprek. 

Lees meer...

Cao-onderhandelingen Bouw en Infra gestart

Op weg naar een cao met toekomstperspectief

Het zijn onzekere tijden voor de bouw- en infrasector. De ontwikkelingen rondom corona maar ook het stikstofdossier zorgen ervoor dat niemand weet hoe onze sector zich precies zal ontwikkelen in de nabije toekomst. Toch zijn de cao-onderhandelingen weer gestart.
De opgave voor de sector is groot en daarom is besloten om met elkaar te praten over een nieuwe arbeidsvoorwaarden cao. Tijdens de cao-onderhandelingen nemen de partijen de corona maatregelen in acht en wordt er onderhandeld met een beperkte werkgeversdelegatie. 

Lees meer...

Loket subsidieregeling aanschaf emissieloze bedrijfsauto gaat open

Met ingang van 15 maart gaat het loket voor de subsidieregeling voor de aanschaf van een emissieloze bedrijfsauto open. Deze subsidieregeling is opgezet n.a.v. de introductie van emissievrije zones voor de stadslogistiek vanaf 2025.

Bedrijven die actief zijn in een dergelijke zone kunnen hiermee hun voordeel doen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de RVO.


2 maart 2021

Meer nieuwbouw, betaalbare woningen, leefbare wijken, zorg voor bewoners Brede wooncoalitie pakt woningtekort aan

De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen.

Een unieke coalitie van 34 organisaties, waaronder de AFNL, heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Als het kabinet zijn bijdrage levert, kunnen ze snel aan de slag. Nederland komt inmiddels meer dan 330.000 huizen tekort en wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. 

Lees meer...