IKOB-BKB

IKOB-BKB B.V. is een organisatie die werkzaam is op het gebied van kwaliteitsbeheersing in de bouwpraktijk. Kwaliteitsbeoordeling en –bewaking op de bouwplaats staan hierbij centraal.


IKOB-BKB is een door de Raad voor de Accreditatie erkende certificeringorganisatie voor productcertificatie, procescertificatie en KOMO-Attest. Daarnaast is IKOB-BKB met name gespecialiseerd in erkenningsregelingen en projectmatige kwaliteitsbeoordelingen en –bewaking.

Zie: www.ikobbkb.nl

Namens AFNL zit T. Zanen in het Bestuur van IKOB-BKB.