ERM (Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg)

De Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) is de koepelorganisatie van bedrijfsleven en overheid, die het gebruik van kwaliteitsnormen – en richtlijnen beheert en stimuleert.


De ERM wil hiermee de inzet van vakkennis en het gebruik van historische technieken en materialen borgen. Ook wil ERM een bijdrage leveren aan duurzaamheid in monumentenzorg.

Zie: www.stichtingerm.nl.

Namens AFNL zit W.L. van der Maas in het Bestuur van ERM.