Op de agenda!

 

logo Bouwbelang

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

AFNL Informatie en
Innovatie Centrum (IIC)

Actuele informatie ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld over de CAO Bouw & Infra 2018-2019, vindt u op www.afnl-iic.nl.

Wel lid, maar geen code?
Mail ons.

firefox 2019 10 28 17 33 13

twitter logo met tekst volg ons

YouTube Logo 700x394

WKB en proefprojecten

De minister van BZK heeft op 27 mei 2021 besloten dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt verplaatst naar 1 juli 2022. Dit betekent ook dat de Wet op de kwaliteitsborging voor de bouw op die datum van start gaat. Alle proefprojecten gaan echter gewoon door.

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voornemens om per 1
juli 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking te laten
treden. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor alle bij de bouw betrokken partijen. Dus ook voor ons als aannemers! Dat roept natuurlijk direct allerlei vragen op; maar welke gevolgen zijn dat dan? Wat betekent dat voor mijn bedrijf? Waar moet ik allemaal rekening mee houden?

Om daar achter te komen zijn er nu verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan proefprojecten.

Proefprojecten
In de periode tot invoering van Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (1 juli 2022) werken diverse partijen aan proefprojecten met kwaliteitsborging. De proefprojecten hebben als doel ervaring op te doen met instrumenten voor kwaliteitsborging en samenwerking tussen verschillende partijen.

Ambassadeursnetwerk WKB
Om het uitvoeren van proefprojecten te versnellen is gestart met zogenoemde Ambassadeursnetwerken kwaliteitsborging (ANWkb). Voorzien wordt dat er 18 netwerken worden ingericht.
Zo’n Ambassadeursnetwerk bestaat uit een ambassadeursgemeente, een aantal omringende gemeente, aannemers en kwaliteitsborgers.
Het ambassadeursnetwerk zorgt er voor dat er (tenminste) 10 projecten starten, verdeeld over verschillende soorten gebouwen binnen gevolgklasse 1. Kwaliteitsborgers, aannemers en andere betrokkenen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het netwerk. Omliggende gemeenten en andere geïnteresseerden kijken mee bij de proefprojecten en starten waar ze ook zelf met nieuwe proefprojecten aan de slag gaan.

Kick off bijeenkomsten
De gemeenten die inmiddels een ambassadeursnetwerk hebben gevormd, gaan met elkaar aan de slag om daadwerkelijk projecten met elkaar op te gaan pakken.

 

afnlnoa2voor mkbafbouw en infra

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

zwaarwerkregeling eerder stoppen iets voor jou?

AFNL- NOA pleit voor pensioen bij 45 arbeidsjaren
Bekijk de film:firefox 2019 06 21 08 33 07

logo Bouwspraak

 

logo gaan in de bouw

Bewaren

EDI logo

Ondernemersplein

buildingchangesProjectbureau dat de
bouw verandert!

Copay logoAFNL beveelt Co-Pay aan

link naar arbocatalogus

logo MVO Nederland, bewegend