Op de agenda!

AFNL Informatie en
Innovatie Centrum (IIC)

Actuele informatie ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld over de CAO Bouw & Infra 2018-2019, vindt u op www.afnl-iic.nl.

Wel lid, maar geen code?
Mail ons.

firefox 2019 10 28 17 33 13

Kan het werk op de bouwplaats doorgaan?

Vooralsnog kunnen bouwplaatsen openblijven en kan er doorgewerkt worden. Bouwplaatsen in de openlucht vormen een verminderde kans op besmetting. Wel dient u de volgende aandachtspunten in acht te nemen:

  • Hygiëneregels moeten goed nageleefd worden. Besteed hierbij bijvoorbeeld extra aandacht aan de schoonmaak van spullen waarmee besmetting makkelijker wordt overgedragen, zoals deurkrukken of telefoons. Communiceer duidelijk met de werknemers over deze hygiënemaatregelen.
  • Laat werknemers zo veel mogelijk met eigen vervoer naar de bouwplaats gaan.
  • Ga niet meer tegelijkertijd schaften, maar doe dit in verschillende shifts.
  • Houd anderhalve meter afstand.
  • De werknemers zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locaties laten werken.
  • Contacten met externen zo veel als mogelijk beperken. Afspraken hierover maken met leveranciers en onderaannemers. Bijvoorbeeld leveranties buiten de bouwplaats te laten plaatsvinden en onderaannemers in eigen bus laten schaften.
  • Elkaar (streng) aanspreken op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag.

· Bij twijfel of grote onrust bij medewerkers de GGD inschakelen voor advies over voortzetten werkzaamheden

Riek Siertsema over de coronacrisis
Bekijk de film:Riek Siertsema over coronacrisis 070420

afnlnoa2voor mkbafbouw en infra

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

AFNL- NOA pleit voor pensioen bij 45 arbeidsjaren
Bekijk de film:firefox 2019 06 21 08 33 07

logo Bouwspraak

 

logo gaan in de bouw

Bewaren

EDI logo

Ondernemersplein

buildingchangesProjectbureau dat de
bouw verandert!

Copay logoAFNL beveelt Co-Pay aan

link naar arbocatalogus

logo MVO Nederland, bewegend