AFNL Informatie en
Innovatie Centrum (IIC)

Actuele informatie ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld over de CAO Bouw & Infra 2018-2019, vindt u op www.afnl-iic.nl.

Wel lid, maar geen code?
Mail ons.

firefox 2019 10 28 17 33 13

Vorst WW- regeling 2019 - 2020

Vanaf 4 november 2019 kan er weer een melding gemaakt worden bij het UWV, als werknemers niet kunnen werken vanwege de vorst. Deze periode duurt tot en met 27 maart 2020. Vorige winter is het aantal eigen risicodagen van 15 naar 5 terug gebracht. Dit betekent dat een werkgever, na vijf vorstdagen waarop werknemers niet hebben kunnen werken, vorst-ww kan aanvragen. Belangrijk hierbij is dat de werkgever vanaf de eerste vorstdag, bij het UWV gemeld heeft dat de werknemers niet hebben kunnen werken vanwege de vorst. Voor de werknemer heeft de regeling in praktische zin geen gevolgen. Gedurende de bijzondere WW-periode blijft het dienstverband van de werknemer ongewijzigd in stand. Het gaat ook niet ten koste van de reeds opgebouwde WW-rechten van de werknemer.

Voorwaarden vorstdag
Van een vorstdag is sprake als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het betreft een werkdag (maandag t/m vrijdag) én
 • de werkdag valt in het tijdvak lopende van de eerste maandag in november tot en met de laatste vrijdag in maart van het daarop volgend jaar (=winterseizoen) én
 • vanwege vorst wordt niet gewerkt én een vorstnorm is gehaald; óf
 • wegens de gevolgen van vorst wordt niet gewerkt.

Vorstnorm
Een vorstnorm is gehaald onder de volgende condities:

 • de gemeten temperatuur tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager is geweest dan -3° Celsius dan wel
 • de gemeten temperatuur om 07.00 uur en om 10.00 uur daaropvolgend -0,5° Celsius of lager is dan wel
 • de gemeten temperatuur om 10.00 uur -1,5° Celsius of lager is dan wel
 • de gevoelstemperatuur om 10.30 uur volgens de KNMI-meting van 10.00 uur -6,0° Celsius of lager is. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst.

Voor het vaststellen van de condities en het aanvragen van de vorst-WW kunt u de volgende documenten en sites raadplegen:

Melden vorstdag
U meldt een vorstdag door het bouw specifiek meldformulier van het UWV te mailen naar het UWV. Bij het invullen van het formulier kunt u gebruikmaken van de leeswijzer bij het formulier. De desbetreffende werknemers ontvangen van u een kopie van ieder opgestuurd meldformulier. U dient ook zelf kopieën te bewaren van alle afzonderlijke meldingen.
Let op: U moet iedere dag dat er aan de door u gekozen vorstnorm wordt voldaan, het volledig ingevulde formulier op tijd (zie hieronder) per e-mail naar het UWV sturen.

Aanmeldtermijn
Zorg ervoor dat het geïntegreerde bouw specifiek meldformulier op de vorstdag zelf op de volgende tijdstippen bij het UWV binnen zijn:

 • Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnorm tussen 00.00 uur en 07.00 uur: uiterlijk om 09.00 uur.
 • Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnorm om 07.00 uur en om 10.00 uur daaropvolgend: uiterlijk om 11.00 uur.
 • Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnorm om 10.00 uur: uiterlijk om 11.00 uur.
 • Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnorm om 10.30 uur: uiterlijk om 11.00 uur.
 • Indien de melding geschiedt op basis van de gevolgen van vorst: uiterlijk om 09.00 uur.

Let op: Formulieren die na de vastgestelde tijd bij het UWV binnenkomen, worden niet in behandeling genomen en worden dus ongeldig verklaard door het UWV. Controleer de tijdstippen via de site van het UWV. U vindt deze in de toelichting. Indien u een te late of ongeldige melding heeft gedaan, krijgt u hiervan geen terugkoppeling van het UWV.

Meer dan 5 dagen niet gewerkt
Wanneer uw medewerkers vanwege vorst of ten gevolge van vorst meer dan 5 dagen niet hebben gewerkt, naar huis zijn gestuurd en u aan alle andere voorwaarden heeft voldaan, kunt u een aanvraagformulier WW-uitkering wegens onwerkbaar weer indienen bij het UWV. U moet dan wel de altijd de meldingen aan het UWV hebben verzonden.

Snel weten of je wel of niet mag werken bij vorst?
Check de website www.weerverlet.nl.
Weerverlet.nl is een handig hulpmiddel om bij vorst te kunnen bepalen of men wel of niet kan werken. De website is ook gemakkelijk via een smartphone te bekijken. Volandis heeft het beheer van de website overgenomen van het Technisch Bureau Bouw & Infra.

Downloads

Riek Siertsema over de coronacrisis
Bekijk de film:Riek Siertsema over coronacrisis 070420

afnlnoa2voor mkbafbouw en infra

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

AFNL- NOA pleit voor pensioen bij 45 arbeidsjaren
Bekijk de film:firefox 2019 06 21 08 33 07

logo Bouwspraak

 

logo gaan in de bouw

Bewaren

EDI logo

Ondernemersplein

buildingchangesProjectbureau dat de
bouw verandert!

Copay logoAFNL beveelt Co-Pay aan

link naar arbocatalogus

logo MVO Nederland, bewegend