AFNL Informatie en
Innovatie Centrum (IIC)

Actuele informatie ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld over de CAO Bouw & Infra 2018-2019, vindt u op www.afnl-iic.nl.

Wel lid, maar geen code?
Mail ons.

firefox 2019 10 28 17 33 13

Vorst WW-regeling 2018-2019

Partijen bij de cao Bouw & Infra hebben besloten de eigen risicoperiode in het kader van de vorstregeling voor deze winterperiode te verlagen van 15 dagen naar 5 dagen.

Reden is dat de bouw- en infrasector de afgelopen jaren voldoende premie heeft opgebouwd in het sectorfonds Bouwbedrijf. Daarmee kan nu het aantal eigen risicodagen in de Vorst WW-regeling in artikel 74 van de cao worden verlaagd. Zo komt de door de bedrijven in de bouw- en infrasector afgedragen premie ook weer ten goede aan een deel van de ondernemingen die de premie hebben opgebracht.

De verlaging van het aantal dagen betekent dat het risico van vorst voortaan de eerste 5 dagen (in plaats van de eerste 15 dagen) voor rekening van de werkgever komt. Wanneer er op deze dagen niet kan worden gewerkt, betaalt de werkgever het loon voor 100% door. Voor de vorstdagen boven het aantal van 5, kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een WW-uitkering aanvragen. De werkgever betaalt de werknemer vervolgens een aanvulling op de WW-uitkering tot 100% van het loon. Ook als de werkgever geen gebruik maakt van de wettelijke voorziening of de aanvraag door het UWV wordt afgewezen, krijgt de werknemer zijn loon 100% doorbetaald. Tijdens de bijzondere WW-periode blijft het dienstverband van de werknemer ongewijzigd in stand. Het gaat ook niet ten koste van de reeds opgebouwde WW-rechten van de werknemer. De premieafdrachten aan de bedrijfstakfondsen moeten op normale wijze worden voldaan
Voor de werknemer heeft de regeling in praktische zin geen gevolgen. Hij of zij zal altijd het vast overeengekomen loon/ salaris van de werkgever ontvangen, zowel tijdens de eerste 5 vorstdagen als de vorstdagen daarna. Gedurende de bijzondere WW-periode blijft het dienstverband van de werknemer ongewijzigd in stand. Het gaat ook niet ten koste van de reeds opgebouwde WW-rechten van de werknemer.

Voorwaarden vorstdag
Van een vorstdag is sprake als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het betreft een werkdag (maandag t/m vrijdag) én
 • de werkdag valt in het tijdvak lopende van de eerste maandag in november tot en met de laatste vrijdag in maart van het daarop volgend jaar (=winterseizoen) én
 • vanwege vorst wordt niet gewerkt én een vorstnorm is gehaald; óf
 • wegens de gevolgen van vorst wordt niet gewerkt.

Vorstnorm
Een vorstnorm is gehaald onder de volgende condities:

 • de gemeten temperatuur tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager is geweest dan -3° Celsius dan wel
 • de gemeten temperatuur om 07.00 uur en om 10.00 uur daaropvolgend -0,5° Celsius of lager is dan wel
 • de gemeten temperatuur om 10.00 uur -1,5° Celsius of lager is dan wel
 • de gevoelstemperatuur om 10.30 uur volgens de KNMI-meting van 10.00 uur -6,0° Celsius of lager is. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst.

Voor het vaststellen van de condities en het aanvragen van de vorst-WW kunt u de volgende documenten en sites raadplegen:

Melden vorstdag
U meldt een vorstdag door het bouw specifiek meldformulier van het UWV te mailen naar het UWV. Bij het invullen van het formulier kunt u gebruikmaken van de leeswijzer bij het formulier. De desbetreffende werknemers ontvangen van u een kopie van ieder opgestuurd meldformulier. U dient ook zelf kopieën te bewaren van alle afzonderlijke meldingen.
Let op: U moet iedere dag dat er aan de door u gekozen vorstnorm wordt voldaan, het volledig ingevulde formulier op tijd (zie hieronder) per e-mail naar het UWV sturen.

Aanmeldtermijn
Zorg ervoor dat het geïntegreerde bouw specifiek meldformulier op de vorstdag zelf op de volgende tijdstippen bij het UWV binnen zijn:

 • Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnorm tussen 00.00 uur en 07.00 uur: uiterlijk om 09.00 uur.
 • Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnorm om 07.00 uur en om 10.00 uur daaropvolgend: uiterlijk om 11.00 uur.
 • Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnorm om 10.00 uur: uiterlijk om 11.00 uur.
 • Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnorm om 10.30 uur: uiterlijk om 11.00 uur.
 • Indien de melding geschiedt op basis van de gevolgen van vorst: uiterlijk om 09.00 uur.

Let op: Formulieren die na de vastgestelde tijd bij het UWV binnenkomen, worden niet in behandeling genomen en worden dus ongeldig verklaard door het UWV. Controleer de tijdstippen via de site van het UWV. U vindt deze in de toelichting. Indien u een te late of ongeldige melding heeft gedaan, krijgt u hiervan geen terugkoppeling van het UWV.

Meer dan 5 dagen niet gewerkt
Wanneer uw medewerkers vanwege vorst of ten gevolge van vorst meer dan 5 dagen niet hebben gewerkt, naar huis zijn gestuurd en u aan alle andere voorwaarden heeft voldaan, kunt u een aanvraagformulier WW-uitkering wegens onwerkbaar weer indienen bij het UWV. U moet dan wel de altijd de meldingen aan het UWV hebben verzonden.

Downloads

 

Riek Siertsema over de coronacrisis
Bekijk de film:Riek Siertsema over coronacrisis 070420

afnlnoa2voor mkbafbouw en infra

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

AFNL- NOA pleit voor pensioen bij 45 arbeidsjaren
Bekijk de film:firefox 2019 06 21 08 33 07

logo Bouwspraak

 

logo gaan in de bouw

Bewaren

EDI logo

Ondernemersplein

buildingchangesProjectbureau dat de
bouw verandert!

Copay logoAFNL beveelt Co-Pay aan

link naar arbocatalogus

logo MVO Nederland, bewegend