Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland, VENIN

Venin120De VENIN behartigt de belangen van bedrijven die na-isolatiewerkzaamheden uitvoeren en hun leveranciers. Samen met haar leden zet de VENIN zich er actief voor in dat de kwaliteit van het isolatiewerk op hoog niveau blijft. VENIN-leden zijn verplicht te werken volgens de in de isolatiewereld van toepassing zijnde KOMO-kwaliteitsverklaringen en werken voor de overige werken met een eigen extern gecontroleerde erkenningsregeling. VENIN kent daarnaast een eigen geschillenregeling voor particuliere opdrachtgevers. VENIN  vertegenwoordigt een belangrijke groep bedrijven die werk maken van energiebesparing in de Nederlandse Bouw en daar kwalitatief bewezen goede oplossingen voor bieden.

website: www.venin.nl