Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland, VENIN

Venin120De VENIN behartigt de belangen van bedrijven die na-isolatiewerkzaamheden uitvoeren en hun leveranciers. Samen met haar leden zet de VENIN zich er actief voor in dat de kwaliteit van het isolatiewerk op hoog niveau blijft. VENIN-leden zijn verplicht te werken volgens de in de isolatiewereld van toepassing zijnde KOMO-kwaliteitsverklaringen en werken voor de overige werken met een eigen extern gecontroleerde erkenningsregeling. VENIN kent daarnaast een eigen geschillenregeling voor particuliere opdrachtgevers. VENIN  vertegenwoordigt een belangrijke groep bedrijven die werk maken van energiebesparing in de Nederlandse Bouw en daar kwalitatief bewezen goede oplossingen voor bieden.

website: www.venin.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging Modern Straatwerk

logovmsDe branchevereniging Vereniging Modern Straatwerk (VMS) zet zich samen met haar leden actief in voor de bevordering van een moderne  manier van (her)bestraten, waarbij een gezondere en effectievere aanpak centraal staan.
Dit doel wordt voor een belangrijk deel bereikt door mechanisatie van het (her)straatwerk.


Structurele belangenbehartiging
Om dit doel te bereiken richt de vereniging zich op het bevorderen van innovaties, het ontwikkelen van veiligheids- en kwaliteitseisen, certificering van bedrijven en bevorderen van uitwisseling van materieel en kennis. Met het onderbrengen van het secretariaat en de aansluiting bij Aannemersfederatie Nederland streeft de VMS naar een structurele en adequate belangenbehartiging en dienstverlening voor de leden van de VMS.

Web: www.modernstraatwerk.nl.

Zinkmeesters

Werken met Titaanzink vereist vakmanschap. Om dit vakmanschap te waarborgen is een aantal jaren geledenlogo zinkmeesters

het predikaat 'Zinkmeester' in het leven geroepen. De Zinkmeesters vormen een modern gilde waarbij alleen de beste zinkdakdekkers van Nederland zijn aangesloten. Iedere Zinkmeester voldoet aan de strengste kwaliteitseisen. Zinkmeesters herkent u niet alleen aan hun signatuur, maar ook aan hun waterdichte, verzekerde garantie van 10 jaar op alle daken en gevels. Zinkmeesters zijn in het bezit van het KOMO-procescertificaat conform de Nationale beoordelingsrichtlijn (IKOB-BKB 5212)

Web: www.zinkmeesters.nl

Nederlandse Vereniging van Leidekkers

logo leidekkersverenigingAmbachtelijk vakmanschap, een rijke ervaring en kwaliteit zijn de belangrijkste kenmerken die de leden van de Vereniging van Leidekkers in Nederland gemeenschappelijk hebben. De leden zijn bedrijven die regelmatig leidekkers- en loodgieterswerk uitvoeren op monumentale panden, zoals kerken en kastelen. Overigens zijn ze ook zeer bedreven in renovatie en nieuwbouwwerken. De leden onderscheiden zich duidelijk van andere bedrijven die leisteenwerken uitvoeren.


Web: www.leidekkersvereniging.nl

Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN)

www.wapned.nlVWN is een landelijk opererende vereniging voor betonstaalverwerkende bedrijven, waarbij het behartigen van de sociaal economische belangen speerpunt is. Om het belang en de kennis over wapeningsstaal nadrukkelijk onder de aandacht te brengen verbindt de Vereniging Wapeningsstaal Nederland al het goede dat in de loop der jaren is ontstaan:

Aandacht voor techniek en innovatie, promotie van de sector, sociaal-economische belangenbehartiging en vier secties: Wapenings- en prefabcentrales, Vlechtbedrijven, Producenten en Toelevering, engineering en overige.

Web: www.wapned.nl