Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Aannemersfederatie: bouw schreeuwt om btw-verlaging onderhoud

  Met de winter voor de deur ligt een verdere afbraak van de bouwsector op de loer. Duizenden medewerkers dreigen hun baan te verliezen. Welke politieke partij wil dit afbraakscenario op haar geweten hebben? Welke partij zou  onder de huidige omstandigheden in de bouw niet alles uit de kast willen halen om het tij te keren? Een btw-verlaging op onderhoud houdt velen aan het werk en uit de WW, levert opdrachten aan toeleveranciers en afnemers, zorgt kortom voor economische activiteit waar

  ...
 • Brede woningbouwcoalitie wil stimuleringspakket

  Een brede coalitie van organisaties die actief zijn op de woning(bouw)markt bepleit bij de politiek dat er snel stimuleringsmaatregelen voor starters en doorstromers op de woningmarkt moeten komen.  De coalitiepartners waaronder Aannemersfederatie Nederland, zijn er van overtuigd dat de woningbouw juist op dit moment benut moet worden om de economie uit het dal te trekken.

 • Extra vroegboekkorting Weerverletdekking CelsiusPro

  celsius proDe weerverletdekking van CelsiusPro biedt u de mogelijkheid u in te dekken tegen de financiële gevolgen van (langdurige) ongunstige weersomstandigheden.
  Leden van verenigingen deelnemend in de Aannemersfederatie ontvangen een korting van 3% op de genoemde premies. 

  ...
 • Extra vroegboekkorting Weerverletdekking CelsiusPro

  celsius proDe weerverletdekking van CelsiusPro biedt u de mogelijkheid u in te dekken tegen de financiële gevolgen van (langdurige) ongunstige weersomstandigheden.
  Leden van verenigingen deelnemend in de Aannemersfederatie ontvangen een korting van 3% op de genoemde premies. 

  ...
 • Topprioriteiten MKB-aannemers voor formateur; schijnzelfstandigen aanpakken, woningmarkt vlot trekken

  MKB-aannemers hebben één collectieve boodschap voor de formateur van het nieuwe Kabinet.
  De nieuwe coalitie moet als eerste de misstanden rond schijnzelfstandigen in de bouw aanpakken.
  Dan wordt het concurrentieveld in de bouw weer recht getrokken en hebben mkb-aannemers en hun medewerkers overlevingskans.

  Woningmarkt vlot trekken
  Het op gang brengen van de woningmarkt, een mkb-gericht aanbestedingsbeleid en herstructurering van het

  ...
 • Presentatie beschikbaar

  Tijdens de bijeenkomsten over flexibele arbeid in september hield mr. J.P.M. (Joop) van Zijl een presentatie over de valkuilen en mogelijkheden van flexibele arbeid.

  U kunt deze  hier bekijken.

 • Arbovriendelijke hulpmiddelen nu met fikse korting!

  lichter werktOm efficiënter te bouwen zijn fitte, gezonde medewerkers onmisbaar. De campagne Lichter werk(t) van Arbouw en Aannemersfederatie Bouw & Infra Nederland richt zich op het verminderen van fysieke klachten bij Bouwvakkers door middel van voorlichting, bewustwording en vooral door praktische oplossingen te bieden.

  ...
 • Actietour mkb-aannemers ‘komt aan’ bij politici

  Twee colonnes bouwbusjes bezochten op 3 september de woordvoerders van de negen grote politieke partijen in de Tweede Kamer. Zij overhandigden de politici dertien actiepunten en adviezen om de bouw weer uit het slop te halen. Henk Klein Poelhuis –voorzitter Aannemersfederatie en delegatieleider tour Noord- gaf bij de overhandiging aan dat het voor de bouwsector inmiddels vijf over twaalf is en dat de politiek nu moet handelen.

  Transparantie

  Het is niet fair

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland: Herstel bouwsector verder weg dan ooit

  poster mkb-aannemers willen bouwenUit onderzoek van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra blijkt dat nog eens 600 mkb-bedrijven in de bouw in de laatste vier maanden van dit jaar failliet zullen gaan en opnieuw enkele duizenden werknemers hun baan zullen verliezen. Een strenge vorst aan het eind van het jaar kan deze situatie nog verder

  ...
 • Verkiezingstour ‘MKB-aannemers willen bouwen!’

  Om de problemen van de bouwsector – die in zeer zwaar weer verkeert - expliciet onder de aandacht van politici te brengen heeft Aannemersfederatie Nederland een bouwverkiezingstour langs Tweede Kamerleden georganiseerd. Anders dan anders heeft de Aannemersfederatie ervoor gekozen naar de politici toe te gaan. Henk Klein Poelhuis tijdens de verkiezingstour...

 • CAO voor de bouwnijverheid 2012

  De CAO voor de Bouwnijverheid 2012 zal binnenkort voor algemeen verbindend verklaring aan het Ministerie van SZW worden toegezonden. Eind augustus a.s. zal het CAO boekje gereed zijn.

  Leden van de bij de AFNL aangesloten branche-organisaties kunnen de CAO op het ledengedeelte onder CAO 2012 al raadplegen. Hiervoor moet ingelogd

  ...
 • Aannemersfederatie: minister SZW zet oudere bouwwerknemers in de kou

  Aannemersfederatie Nederland is diep teleurgesteld over het besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen ruimte te zien om werknemers met zware beroepen, zoals in de bouwsector, toch op hun 65e met pensioen te kunnen laten gaan. De meeste werknemers in ambachtelijke beroepen zijn op jonge leeftijd, 16 tot 18 jaar, begonnen met  leren/werken en hebben een lang werkzaam leven van 45 jaar achter de rug.

 • MKB INFRA-leden zetten collectief in op behalen certificaat CO2-prestatieladder

  Om gunningsvoordeel op aanbestedingstrajecten te krijgen is MKB INFRA voor de leden gestart met het versneld behalen van een certificaat op de CO2-Prestatieladder. Onder begeleiding van advies- en ingenieursbureau DHV en CROW start deze week het eerste collectieve opleidingstraject. Mkb-ondernemers volgen dit versnellingstraject collectief met als doel sneller, efficiënter en goedkoper aan de benodigde eisen voor certificering op de CO2-Prestatieladder te voldoen. MKB INFRA is hiermee de

  ...
 • MKB INFRA: Opgelucht dat Eerste Kamer Aanbestedingswet behandelt

  De voorzitter MKB INFRA, Daan Stuit, is opgelucht dat de Eerste Kamer de Aanbestedingswet gaat behandelen. Er is het mkb in de infrasector alles aan gelegen dat er nu snel een nieuwe Aanbestedingswet komt, die een eerlijker speelveld voor mkb en grote bedrijven biedt. Even was er bij MKB INFRA vrees dat het het nieuwe wetsvoorstel Aanbestedingen in de Eerste Kamer net zo zou vergaan als het oude. Maar nu in termen van ‘controversieel verklaren’ in plaats van een

  ...
 • MKB Infra: Social return mag niet verworden tot politieke hype

  Het kansen bieden aan jongeren of oudere jongeren die tijdelijk de boot hebben gemist en waarvoor in goed Nederlands de term social return on investment is uitgevonden, is een thema van buitengewoon belang. MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit stelt in zijn voorjaarsrede tijdens de ledenvergadering er alles aan te willen doen om social return in de bedrijven tot een doorslaand succes te maken, maar dan mag dit niet verworden tot een hype waarbij politici zich haasten er

  ...
 • AFNL steunt PvdA-plan btw-verlaging onderhoud

  Het plan van de Partij van de Arbeid om het btw-tarief voor onderhoud bij renovatie en herstel te verlagen naar 6% verdient alle steun. Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra wijst hierbij op de positieve effecten die een vorige verlaging teweegbracht. Omzetten van mkb-bouwbedrijven stegen toen met 18% en veel werknemers konden behouden blijven voor de sector.

 • Leidraad Bouwbesluit 2012 voor mkb-ondernemers beschikbaar

  Tijdens de speciale ledenbijeenkomst van de Aannemersfederatie in Baarn is aangegeven wat de wijziging van het Bouwbesluit 2012 zijn ten opzichte van het vorige en hoe ondernemers hiermee kunnen omgaan. Tevens zijn de leidraad en het handboek Bouwbesluit 2012 gepresenteerd die AFNL en NVBU in nauwe samenwerking hebben opgesteld. De leidraad geeft ondernemers aan hoe om te gaan met het nieuwe Bouwbesluit en wordt gecomplementeerd door een tweetal formulieren waarmee bouwprojecten gemakkelijk

  ...
 • AFNL: bouwsector niet verder belasten; investeringsagenda topprioriteit

  Het aantal faillissementen in de bouw toont in het eerste kwartaal van 2012 een zeer somber beeld. Grote bouwprojecten liggen stil,  het consumentenvertrouwen is laag en de prijsconcurrentie moordend. Helaas lijkt aan de neerwaartse spiraal voorlopig geen einde te komen, aldus Aannemersfederatie Nederland in reactie op de vandaag gepubliceerde CBS-cijfers. De overheid straalt onvoldoende uit de problemen serieus te nemen en te willen aanpakken. De bouw zit hierdoor nog jaren met de

  ...