Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • AFNL: bouwsector niet verder belasten; investeringsagenda topprioriteit

  Het aantal faillissementen in de bouw toont in het eerste kwartaal van 2012 een zeer somber beeld. Grote bouwprojecten liggen stil,  het consumentenvertrouwen is laag en de prijsconcurrentie moordend. Helaas lijkt aan de neerwaartse spiraal voorlopig geen einde te komen, aldus Aannemersfederatie Nederland in reactie op de vandaag gepubliceerde CBS-cijfers. De overheid straalt onvoldoende uit de problemen serieus te nemen en te willen aanpakken. De bouw zit hierdoor nog jaren met de

  ...
 • AFNL: Actieagenda Bouwteam nuttige inventarisatie, maar geen actieplan

  Aannemersfederatie Nederland vindt dat de commissie-Van Oosten in haar advies over de bouwsector is blijven steken in een –op zich nuttige- inventarisatie van ideeën om de bouwsector de komende jaren uit de crisis te helpen. De AFNL mist –alhoewel de commissie-Van Oosten het zelf een Actieagenda noemt- de concrete actiepunten. Daar hoort volgens de AFNL bij wie doet wat, wanneer en met wie. Dat is waaraan in de sector nu veel behoefte is en waarom snelheid met het advies geboden was.

 • AFNL: investeringsagenda voor herstel bouw koppelen aan Lenteakkoord

  Aannemersfederatie Nederland verwacht van Tweede Kamer en Kabinet niet alleen bezuinigingen en rondpompen van geld door aan de ene kant een maatregel in te zetten om elders een gat te dichten. Tweede Kamer en Kabinet moeten juist nu met een investeringsagenda bouw en infra komen om de sector uit de crisis te trekken. Geen investeringsagenda die meer financiële middelen van de Nederlandse overheid verlangt, maar een investeringsagenda die met andere insteek en inzet van middelen,

  ...
 • Slotbijeenkomst tevens startschot duurzaam ondernemen in vier branches

  Dat duurzaam ondernemen de ‘sleutel tot succes’ kan zijn, blijkt uit de resultaten van het duurzaamheidproject, die ondernemers uit vier branches in Utrecht presenteerden. Ondernemersleden van Bovatin, MKB INFRA, NVBU en VWN hebben de afgelopen maanden de kansen voor hun branches en bedrijven op rij gezet op het gebied van duurzaam ondernemen.

 • Bijeenkomst Doe Mee: verdienen door slim duurzaam te bouwen

  Slim duurzaam bouwen is dé sleutel naar een sterkere concurrentiepositie en economisch voordeel: op tijd leveren, beter eindresultaat, tevreden klanten, minder faalkosten en meerwerk. En dat is nodig, juist in deze crisistijd!  Wilt u duurzamer ondernemen én effectiever samenwerken met uw ketenpartners?

  Laat u dan op 8 juni tijdens het ...

 • Bouwsector wacht grote uittocht ondernemers

  Ruim één op de vijf mkb-ondernemers in bouw en infra is op dit moment bezig met de overdracht  of beëindiging van hun bedrijf. De meeste bedrijven met personeel (80%) zullen het bedrijf overdragen en de meeste bedrijven zonder personeel (60%) beëindigen. Veel ondernemers gaan langer door tot hun 65e jaar of ouder, gezien de conjunctuur en vooruitlopend op de pensioendiscussies. Dit blijkt uit onderzoek van Rabobank en Aannemersfederatie onder mkb-ondernemers in bouw en infra.

 • Aannemersfederatie mist visie Bouwteam op arbeidsmarktproblematiek

  In reactie op de Houtskoolschets van het Bouwteam stelt de Aannemersfederatie een visie op de zorgelijke arbeidsmarkt- en opleidingsproblematiek en innovatie in de bouwkolom te missen. De toevloed van zzp’ers en flexkrachten – veelal ten koste van vaste medewerkers – payrollorganisaties en detacheringsbureaus, leggen een bom onder de kwaliteitsslag die de sector moet maken.

 • BOVATIN roept op tot behoud vakmensen voor sector

  De BOVATIN doet in een open brief aan het Bestuur van Bouwend Nederland een dringende oproep richting leden van BNL zich niet langer te laten verleiden tot het kiezen voor arbeidskrachten voor de allerlaagste prijs. De kracht van de branche zit in vakmanschap, werken met goed opgeleide mensen, betrouwbaarheid en het leveren van kwaliteit. Volgens normale kostprijsberekeningen zijn  inleenkrachten of zzp’ers duurder dan werknemers, maar helaas blijkt in deze economisch slechte markt het

  ...
 • AVM: Metselaars keihard getroffen door kredietcrisis en economische recessie

  Het aantal orders bij de metselaars is in januari van dit jaar nog verder afgenomen ten opzichte van januari 2011 en de verwachte orderposities voor 2012 zijn slecht. Bijna de helft van de ondernemers heeft in 2011 gemiddeld 70% van de vaste medewerkers moeten ontslaan. Van de gespecialiseerde aannemers in de bouwsector wordt de metselbranche het zwaarst en langst getroffen. Dit blijkt uit een enquête van de Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) onder de ondernemers in de metselbranche in

  ...
 • Afspraken bouw-cao vernieuwend: principeakkoord met trendbreuken

  Harderwijk, 24 maart 2012

  In de vroege uurtjes van zaterdag 24 maart 2012 hebben cao-partijen bouw (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie, OBN, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV Bouw en CNV Vakmensen) een principeakkoord gesloten met belangrijke hervormingsafspraken op het gebied van scholing, arbeidstijden en reisuren. John Knoester, eerste onderhandelaar namens werkgevers: “wij zijn blij met dit akkoord waarin we belangrijke hervormingen en productiviteitsverhogende

  ...
 • Brandbrief bouwsector aan Tweede Kamer

  De sector bouw verkeert momenteel in zwaar weer en ook dit jaar neemt het bouwvolume opnieuw af. Om het tij te keren doen werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwsector in een gezamenlijke brandbrief een dringend beroep op de Tweede Kamer en de onderhandelaars in het Catshuis te komen tot een herstelplan voor de korte en wat langere termijn. Hiertoe worden oplossingen aangedragen, die bijdragen aan herstel van werk en werkgelegenheid en de voorwaarden scheppen voor evenwichtiger en

  ...
 • Toekomstagenda Bouw: verduurzamen gebouwen, vertrouwen herstellen

  De Aannemersfederatie ziet verduurzaming van de bestaande gebouwenvoorraad en herbestemming van leegstaande kantoren en industriële gebouwen als belangrijkste bouwopgave voor de komende jaren. Tevens voorziet AFNL een trend in de richting van multifunctioneel en gemengd gebruik van gebouwen. Aandacht gaat daarbij vooral uit naar ‘het nieuwe wonen’; de combinatie van wonen, werken en studeren, als logische reactie op ‘het nieuwe werken’, maar ook wonen en zorg. Dit schrijft de AFNL in een

  ...
 • Nieuw Zakboek Aannemers overhandigd

  zakboek wordt overhandigdHenk Klein Poelhuis, voorzitter van Aannemersfederatie Nederland, heeft het eerste exemplaar van het ‘Zakboek Aannemers – Calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering’ in ontvangst genomen van de auteurs. Ed de Rechteren van Hemert en Ed Burgwal hebben met dit Zakboek na zeventig jaar een opvolger voor het boek ‘Het maken van begrotingen voor

  ...
 • "Nú investeren in bouw met totaalplan, brengt economie op gang"

  De economie laat volgens het CPB in 2012 opnieuw een terugval zien en helaas staat de sector bouw en infra aan die kant van de streep waar het slecht gaat. Aangezien de bouwsector samen met de exporterende bedrijven de belangrijkste pijlers zijn van de economie, is het zaak nú in te zetten op de sectoren waarmee het slecht gaat en deze te stimuleren. Als bouw en export worden gestimuleerd, brengt dat ook de rest van de economie weer op gang.  Dit stelt Aannemersfederatie Nederland Bouw

  ...
 • "Crisis- en Herstelwet permanent, maar dan wel mkb-gerichter"

  Ook nu de Crisis- en Herstelwet (Chw) bijna 2 jaar van kracht is, blijft het aantal projecten waarop de wet van toepassing is helaas beperkt. Daarnaast profiteert het grootbedrijf nog steeds meer van de Chw dan het midden- en kleinbedrijf. Dit geldt zowel voor woning- als wegenbouw. Ondanks de unaniem in de Eerste Kamer aangenomen motie om in de Crisis- en herstelwet meer ruimte te scheppen voor het mkb, gaat het bij projecten op het gebied van infrastructuur onder de Chw nog steeds alleen

  ...
 • Bouw- en infrabranches werken aan duurzaamheid

  Vier branches aangesloten bij de AFNL, onderzoeken de komende maanden welke kanten van duurzaamheid (people, planet, profit) het beste bij hun branche passen. Bij de kick-off van het project “Duurzaam ondernemen, de sleutel tot succes!” discussieerden ondernemers – leden van Bovatin, MKB Infra, NVBU en VWN – met elkaar over de kansen die zij zien voor hun branche op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  Het project moet  resulteren in een visie op welke aspecten

  ...
 • Aannemersfederatie: herstel blijft helaas uit

  Volgens het EIB zakt de bouwproductie in Nederland dit jaar met 3,5% naar 54 miljard euro, bereikt de werkgelegenheid in 2013 een dieptepunt en treedt er in 2013 nauwelijks herstel op. De sombere prognoses komen volgens de voorzitter Henk Klein Poelhuis van Aannemersfederatie Nederland niet als verrassing. Vorig jaar ging het EIB er nog vanuit dat de bouwproductie in 2012 zou opleven.
  De Aannemersfederatie is altijd minder optimistisch geweest. Volgens de AFNL-voorzitter was al

  ...