Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Extra geld voor bescherming tegen water

  KustbeschermingHet kabinet en het bedrijfsleven trekken de komende jaren 45 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van nieuwe bijzondere technieken voor kustbescherming en beperking van overstromingsrisico’s.

  De ministerraad heeft ingestemd met de miljoeneninvestering voor twee innovatieve projecten waarmee de Nederlandse watersector zich

  ...
 • De leerling als fundament

  Sinds 31 januari is de website van het programma De leerling als fundament online. Het programma De leerling als fundament wil het middelbaar beroepsonderwijs voor de bedrijfstak bouw & infra vernieuwen, zodat er meer deelnemers instromen op het mbo, er minder uitvallen en er meer doorstromen naar hbo-opleidingen. Via de website kunnen de projectleiders van de twaalf proeftuinen kennis en ervaringen uitwisselen. (Bron:

  ...
 • Baksteen voor voegloos metselwerk

  Voegloze gevelSommige architecten experimenteren met metselwerk zonder mortelvoegen. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot het verlijmen van bakstenen. Huwa Vandersanden heeft een andere oplossing gevonden, een baksteen die onzichtbaar met mortel vermetseld wordt.

  De baksteennoviteit, die onder de naam Zero® op de markt wordt

  ...
 • Veiligheid bouwvakker moet in aanbesteding

  Minister van Sociale Zaken Donner bekijkt of de aanbestedingssystematiek op de schop kan om de veiligheid van bouwvakkers te vergroten. Hij komt de SP daarmee tegemoet.

  Donner zei gisteren toe dat hij gaat onderzoeken of de regels voor aanbestedingen scherper kunnen. Opdrachtgevers van bouwprojecten moeten op deze manier al tijdens de offertefase kunnen zien of een potentiële opdrachtnemer wel goed voor de veiligheid van zijn werknemers zorgt. Het gaat hierbij om projecten waarvoor

  ...
 • Impuls energiebesparing in gebouwen

  In 2020 is dertig procent energie bespaard in 2,4 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen. Dat spreken het kabinet en het bedrijfsleven vandaag af in het convenant 'Meer met Minder'.

  'Meer met Minder' is erop gericht gebouweigenaren en huurders zo eenvoudig mogelijk en zonder hogere maandlasten energie te laten besparen. Dit jaar starten pilot-projecten voor tienduizend gebouwen. 'Meer met Minder' is tot stand gekomen op initiatief van Platform EnergieTransitie Gebouwde

  ...
 • Oprichting Aannemersfederatie is een feit

  PERSBERICHT

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en InfraDertien brancheorganisaties van Hoofdaannemers en Gespecialiseerde Aannemers in Bouw en Infra hebben vandaag tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering in Nieuwegein

  ...
 • Voorzitter Henk Klein Poelhuis aan het woord

  Henk Klein Poelhuis bij aanvaarding van het voorzitterschap van Aannemersfederatie Nederland; Bouw en Infra op dinsdag 22 januari 2008 te Nieuwegein

  " Zeer geachte leden,

  Graag wil ik u bedanken voor mijn benoeming tot voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland. Ik vind het een bijzonder grote eer de eerste Federatievoorzitter te mogen zijn en een zó omvangrijke achterban te vertegenwoordigen. Weest u er van overtuigd, dat ik me voor de volle 200% zal

  ...
 • Steigers vaak ondeugdelijk

  Steigers vaak ondeugdelijkMeer dan een kwart van de steigers in de bouw is ondeugdelijk. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor van Aboma+Keboma, die op 17 januari jl. werd gepubliceerd. Volgens het veiligheidsinstituut kampt 27 procent van de steigers met tekortkomingen, zoals gebrekkige verankering, onstabiele ondergrond, overbelasting en

  ...