Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Gemeenten stappen af van actief grondbeleid

  Steeds meer gemeenten overwegen de handel in bouwrijpe grond over te laten aan de markt. Dat zegt Arno Segeren van het Planbureau voor de Leefomgeving. De gemeenten zien steeds meer de nadelen van het actief grond verwerven voor bouwprojecten.

 • Gebouwen steeds minder veilig bij brand

  Brandveilige materialen in gebouwen missen dikwijls hun effect. Dit komt omdat de panden zelf, waarin branddeuren en brandwerend glas worden geplaatst, steeds onveiliger worden, waarschuwt Brandveilig Bouwen Nederland (BBN), de organisatie voor leveranciers van brandpreventieve materialen en constructies.

 • Bouwkolom klaar voor customer experience

  Bij customer experience staat de beleving rond een merk of product centraal. Deze nieuwe marketingstrategie is de optelsom van alle interacties van organisaties met hun klanten. Hieronder vallen niet alleen marketing- of promotionele acties. Andere contactmomenten, zoals de contacten met een verkoop- of serviceafdeling, online transacties, de levering en de facturering zijn minstens zo belangrijk.

 • Maak ruimte voor hulpmiddelen

  Het gebruik van arbovriendelijke hulpmiddelen moet beter, stelt Cees van Vliet. Immers, hulpmiddelen dragen voor een belangrijk deel bij aan het bevorderen van de gezondheid van werknemers. De bouwplaats moet zo worden ingericht dat het materieel er de ruimte krijgt.

 • Vastgoedfraude dupeert pensioenfonds BPF Bouw

  Het pensioenfonds voor de bouw, BPF Bouw, is voor enkele miljoenen gedupeerd door verdachten in de vastgoedfraude. Dat blijkt uit een vertrouwelijk justitiedossier dat door de Volkskrant is ingezien. Het onderzoek van justitie richt zich op de bouw van een wolkenkrabber in Rotterdam, de Coolsingeltoren.

 • Helft bouwsector tilt te zwaar

  Werknemers in de bouwsector tillen tijdens hun werk vaak zwaar materiaal zonder hulpmiddelen te gebruiken. Bij controles van de Arbeidsinspectie bleek bijna de helft van de bouwvakkers te zwaar te tillen. Vorig jaar heeft de Arbeidsinspectie op 475 bouwplaatsen bekeken hoeveel kilo glaszetters, gevelmonteurs en betonstaalvlechters tijdens hun werk tillen.

 • MKB heeft serviceverlening hoog in het vaandel

  Serviceverlening en kostenoptimalisering zijn de belangrijkste elementen in de bedrijfstrategiën van het midden- en kleinbedrijf.  Om binnen steeds dynamischer concurrentieomgevingen goed te kunnen functioneren legt ongeveer de helft van de MKB-ondernemers in hun bedrijfsstrategie tevens de nadruk op marketingactiviteiten of vernieuwing van producten, diensten of bedrijfsprocessen.

 • Brede kabinetsaanpak om meer mensen aan het werk te helpen en te houden

  De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor grote veranderingen. Er zijn dringend maatregelen nodig om meer mensen aan het werk te helpen en te houden. Het kabinet komt hiervoor met een omvattende en samenhangende aanpak. Hierin staat een andere kijk op werk centraal: meer nadruk op het investeren in mensen, hun mogelijkheden en vernieuwing.

 • Aannemersfederatie Nederland: scholing en banen in Vogelaarwijken

  Aannemersfederatie Nederland is bereid het komend jaar 500 werkzoekenden in achterstandswijken op te leiden tot vakman/vakvrouw in een gespecialiseerd aannemersberoep, met garantie op een baan. Voorwaarde is, dat de leden van de Federatie worden betrokken bij renovatieprojecten en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden die door aanbestedende overheidsdiensten en woningcorporaties in deze wijken worden uitgezet.

 • Aannemersfederatie pleit voor Bouwnota tijdens oprichtingscongres

  Op woensdag 18 juni jl. vindt in Nieuwegein het oprichtingscongres van Aannemersfederatie Nederland plaats. Tijdens dit congres presenteert voorzitter Henk Klein Poelhuis aan Minister van Economische Zaken mevrouw M. van der Hoeven de Beleidsnota.

  Aannemersfederatie wil een betere positie voor het midden- en kleinbedrijf in de bouw en infra, gespecialiseerde aannemers in een veel vroeger stadium bij het bouwproces betrekken en meer deeltijdbanen. Tevens pleit de Federatie voor de

  ...
 • "In vroeg stadium met alle partijen om de tafel zitten"

  ing. H. Klein Poelhuis, voorzitter van Aannemersfederatie NederlandOp 4 juni organiseerde de Vereniging Industriële Spuit- En Moffelbedrijven VISEM de jaarlijkse Technodag met als thema Kwaliteit en duurzaamheid.

  Tijdens de bijeenkomst is het eerste exemplaar van het boekwerk Kwaliteitseisen

  ...
 • Upcoming events

  Vakfederatie RietdekkersWerken in Duitsland: SOKA-BAU is onder voorwaarden bereid om uitstel tot 1 januari 2009 te verlenen voor afdracht ULAK. Lees

  ...
 • De Jager versoepelt boetes late belastingafdracht

  Ondernemers die te laat zijn met de maandelijkse afdracht van btw krijgen niet meer automatisch een boete. Staatssecretaris De Jager van Financiën kondigt dit aan in de aprileditie van magazine Ondernemen!.

  De Jager heeft hiertoe besloten omdat hem is gebleken dat er in het midden- en kleinbedrijf veel irritaties leven over het boeteregime van de Belastingdienst.

 • Verplichte markering voor bedrijfsauto's

  Nieuwe bedrijfsauto's moeten vanaf 9 juli opvallende markering hebben, zodat ze beter zichtbaar zijn. Hiermee wordt de zichtbaarheid van deze voertuigen en dus de veiligheid van de weggebruikers vergroot.

  De markering wordt verplicht voor bedrijfsauto’s vanaf 7500 kg en voor aanhangwagens vanaf 3500 kg. Vanaf 10 juli 2011 geldt deze verplichting ook voor oudere bedrijfsauto's.

 • Resultaten onderzoek kostendruk WKa

  Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) heeft in opdracht van Aannemersfederatie Nederland een onderzoek verricht naar de kostendruk van wet- en regelgeving in gespecialiseerde aannemersbedrijven.

  De resultaten van dit onderzoek zijn 31 maart jl. door Aannemersfederatie-voorzitter de heer Klein Poelhuis aan de Staatssecretaris van Financiën, de heer de Jager, aangeboden.

 • Stijging aantal ZZP'ers

  Het is natuurlijk allang geen nieuws meer, dat vooral in de bouw veel zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) aan het werk zijn. Nu is echter ook met cijfers aangetoond, dat hun aandeel groeit. Ook krijgen zij steeds meer zeggenschap.

  Uit telling van de Kamer van Koophandel blijkt, dat het aantal ZZP’ers op de bouwplaats in de afgelopen twee jaar met 31 procent is gestegen. Op dit moment (begin 2008) werken 69.050 ZZP’ers in de bouwsector. In 2006 kwam de telling nog uit op 52.600.

 • Beton met titaniumcement moet milieu gaan zuiveren

  Milieuzuiverend asfalt?Titaniumdioxide (TiO2) heeft de eigenschap een chemische reactie uit te oefenen onder invloed van ultraviolette straling van de zon. Daardoor zuivert het de lucht van ongewenste gassen zoals kool- en stikstofdioxide.

  De cementproducenten ENCI en CBR introduceren daarom een betonsoort met toegevoegde TiO2.