Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • NVBU: Drents offensief om bouw op gang te krijgen

  Gemeentelijk- en provinciaal bestuurders en aannemers voerden gisteravond op initiatief van de Noordelijke Vereniging Burgerlijke en Utiliteitsbouw (NVBU) in Ruinen in een volle zaal een pittig debat om met elkaar de crisis in de bouw te lijf te gaan. De Commissaris van de Koningin in Drenthe – de heer Jacques Tichelaar - verrichtte de aftrap op deze NVBU-avond met een presentatie waarin hij de aanwezigen verraste met de plannen voor een Drents woningmarkt offensief. Hij, alsook

  ...
 • Aannemersfederatie: laag btw-tarief onderhoud begint aan te slaan bij consumenten

  Aannemersfederatie Nederland signaleert dat - na een wat trage start als gevolg van aanhoudend winterweer, haperend consumentenvertrouwen en erg late duidelijkheid omtrent de inhoud van de regeling - de verlaagde btw-regeling voor onderhoud en renovatie nu begint aan te slaan. Met het voorjaar in het hoofd benaderen opdrachtgevers – voornamelijk consumenten - nu zelf aannemers om verbouwingen te laten realiseren die onder de 6%-regeling vallen. Er zijn signalen van opdrachtgevers dat zij de

  ...
 • Ergste nood bouw-, afbouw- en onderhoudsbedrijven ledigen met 10-punten Manifest

  Op dit moment gaat het buitengewoon slecht met de onderhouds-, bouw- en afbouwsectoren. Door de aanhoudende crisis verdwijnen er steeds meer werknemers uit de sectoren en zet ook in 2013 de uitstroom onverminderd door. Veel bedrijven staat het water aan de lippen en enkele honderden bedrijven zijn inmiddels failliet gegaan. Daarom wenden AFNL, NOA en OnderhoudNL zich met een manifest met een tiental sociaal-economische punten tot Kabinet, Tweede Kamer en sociale partners om de ergste nood

  ...
 • Aannemersfederatie: eindelijk beweging in financieringsmarkt vastgoed

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat er beweging komt in de financieringsstructuur voor de bouw- en woningmarkt. Tot voor kort leken alleen banken hierop het primaat te hebben. Met het eerste advies van Van Dijkhuizen, dat institutionele beleggers stimuleert financieringsvormen voor de bouw- en woningmarkt te ontwikkelen, lijkt hiermee een taboe te worden doorbroken. Hiermee wordt een belangrijk positief signaal aan de sector gegeven.

 • AFNL: vakbond moet na weglopen van CAO-tafel geen krokodillentranen huilen

  Aannemersfederatie Nederland vindt dat de vice-voorzitter van FNV Bouw krokodillentranen huilt nu hij –na aangegeven te hebben niet te willen onderhandelen over de CAO- de veel te lage instroom van jongeren in de sector  wil verbeteren door het deeltijdpensioen naar 60 jaar te brengen. De Aannemersfederatie is het met FNV Bouw eens dat de ontwikkeling op de arbeidsmarkt voor de bouw en infra momenteel dramatisch is en dat jongeren hard nodig zijn in de sector.

 • Informatiebijeenkomsten kabelschade en aanbestedingswet

  Als alles goed gaat treedt de nieuwe Aanbestedingswet op 1 april 2013 in werking. Voor het tot stand komen van die wet heeft MKB INFRA jaren gestreden, en niet tevergeefs. De intentie van de nieuwe wet is immers onze mkb-bedrijven een betere concurrentiepositie bij aanbestedingen te verschaffen. Nu het zover is willen we u zo goed mogelijk informeren over de gevolgen voor de aanbestedingspraktijk en de wijze waarop uw bedrijf maximaal profijt kan trekken van de

  ...
 • MKB INFRA-lid Klein Wieringen ontvangt eerste certificaat CO2-Prestatieladder

  Aannemings- en transportbedrijf Klein Wieringen uit Hippolytushoef is als eerste uit het collectieve branchebrede opleidingstraject van MKB INFRA gecertificeerd voor de CO-2-prestatieladder. Directeur Piet Klein van Klein Wieringen ontving uit handen van Daan Stuit, voorzitter van MKB INFRA, en Rense Kuil van certificeerder KIWA Nederland het certificaat niveau 3. Aan de eerste cursusronde doen 9 MKB INFRA bedrijven mee; de certificering van de andere 8 bedrijven

  ...
 • MKB Infra richt Adviesraad op

  MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit maakt tijdens de ledenvergadering van MKB INFRA de oprichting van een Adviesraad bekend. Met de oprichting van de Adviesraad, waarin een aantal vooraanstaande deskundigen en prominenten plaatsneemt, hoopt MKB INFRA - gevraagd en ongevraagd - advies te krijgen over de implementatie van maatschappelijk relevante thema’s in de bedrijfsvoering. Daarnaast kan de Adviesraad helpen de consequenties van de nieuwe aanbestedingspraktijk naar MKB INFRA bedrijven te

  ...
 • Regeling verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen per 1 maart 2013

  Het ministerie van Financiën heeft op 28 februari 2013 goedkeuring gegeven aan het besluit om met ingang van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 het verlaagde btw-tarief toe te passen op renovatie en herstel van woningen. Dit besluit geldt na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten. Tevens heeft het ministerie van Financiën een aantal vragen over de regeling en antwoorden daarop

  ...
 • Aannemersfederatie: kabinet verwart investeren met geld uitgeven en koerst naar duale economie!

  Aannemersfederatie Nederland vindt dat het kabinet ten onrechte een duale economie laat ontstaan en zelfs stimuleert, met enerzijds groeiende export en anderzijds steeds verder teruglopende binnenlandse bestedingen. Een economie van twee snelheden, die volgens de Aannemersfederatie ongewenst is.
  Ook de CPB-cijfers van vanmorgen duiden hierop. Het kabinet hanteert voornamelijk de slagzin: bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen en dreigt deze CPB-cijfers weer te gebruiken om deze

  ...
 • Veel innovatieve projecten in BouwBelang nr 1 van 2013

  bouwbelang 1 omslagIn BouwBelang nr 1 een interview met Tweede Kamerlid Raymond Knops over de bouw- en woningmarkt, een rondetafelgesprek met vier ondernemers die hun visie geven op ketensamenwerking als remedie tegen de crisis. Maar ook de presentatie van Building Changes; waar ondernemers zich vanaf heden kunnen laten adviseren en bijstaan als het gaat om

  ...
 • Bouwkosten in de praktijk t.b.v. Tweede Kamercommissie Huizenprijzen

  Ten aanzien van de bouwkosten stelt de Aannemersfederatie op basis van informatie van het EIB en OTB vast dat er geen sprake is van een stijging ver boven de inflatie of van substantieel hogere bouwkosten ten opzichte van de rest van Europa. Wel stelt de AFNL met de commissie vast dat de loonkosten relatief hoog zijn. De Bouw-CAO is een dure CAO en de productiviteitsstijging blijft achter bij de loonstijging. Als het gaat om de stijging van de materiaalkosten, hebben we te maken met een

  ...
 • Aannemersfederatie: herstart woonbeleid stemt optimistisch

  Aannemersfederatie Nederland prijst het akkoord voor woningmarkt en bouwsector dat minister Blok met medewerking van CU, D66 en SGP tot stand heeft gebracht. Met het akkoord geeft de minister aan de sector nu ook iets te brengen en niet alleen te willen halen. Het loslaten van de oorspronkelijke kabinetsplannen; waarbij hypotheken geheel moesten worden afgelost, woningcorporaties astronomische bedragen moesten afdragen en alle investeringen werden geblokkeerd, zijn een belangrijk signaal

  ...
 • Gemeente Nijmegen wint 1e MKB INFRA AanbestedingsAward

  De MKB INFRA AanbestedingsAward is gewonnen door de gemeente Nijmegen. Deze gemeente is volgens de jury de meest mkb-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken. De gekozen aanbestedingsprocedures, de bijbehorende gunningscriteria en de objectieve geanonimiseerde beoordeling van kwaliteit en inschrijfprijs, zijn bij de gemeente Nijmegen dusdanig verankerd in de ‘bedrijfscultuur’ dat hier terecht kan worden gesproken van een level playing field voor mkb en

  ...
 • BouwBelang nr 6 – 2012 verschenen

  In BouwBelang nummer 6 een reportage over Innovatieve samenwerkingsvormen met voorbeeldprojecten van succesvolle, innovatieve samenwerking. En een samenwerking tussen een mkb-ondernemer  met een universiteit met het Slmbouwenconcept. Daarnaast een vervolg op de CollegeTour met de  professoren Dewulf en Boelhouwer. Eigentijds oerdegelijk vakwerk bij een renovatieproject in Hilversum, de presentatie van Meer markt, minder mkb! over de aanbestedingspraktijk en  de

  ...
 • Bouwsector in brand, maar vakbonden willen niet onderhandelen

  Op 18 december 2012 vond in Harderwijk de eerste onderhandelingsronde plaats tussen werkgevers en bonden over een nieuwe cao. Werkgevers willen spreken over een fundamentele wijziging van de cao omdat de huidige cao niet meer voldoet gezien de ontwikkelingen in de markt: de cao is niet concurrerend met aanpalende sectoren waardoor er versnippering en leegloop optreedt.
  Meer dan 1000 werknemers per maand verdwijnen momenteel uit de cao bouw en dat komt niet alleen door de crisis. Het

  ...
 • Opnieuw forse terugval productie mkb-bouw in 2013; Kansen op middellange termijn bij totaaloplossingen gespecialiseerd werk

  De mkb-bouwsector heeft weinig geprofiteerd van de economische opleving in de eerste helft van 2011. Gemiddeld vertoonde de sector vorig jaar 1% groei, waarbij infra er in negatieve zin bovenuit stak met -5%. In 2012 kromp de productie bij alle branches van de Aannemersfederatie en valt de omzet met zo’n 6% terug.
  In 2013 volgt een verdere krimp van nog eens 3%. Alleen de sloopsector vertoont geen krimp door de intensivering van de asbestsanering in de komende periode. Dit blijkt uit

  ...