AFNL: nog geen meerderheid in Eerste Kamer voor wet Kwaliteitsborging bouwen

Minister Plasterk heeft de Eerste Kamer op 4 juli jl aangegeven het wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw aan te passen en hierover een brief te sturen, toen bleek dat er onvoldoende steun was voor het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is in februari door de Tweede Kamer aangenomen. AFNL blijft achter de uitgangspunten van de wet staan. Deze leidt tot beter toezicht en duidelijkheid t.a.v. de aansprakelijkheid. De wet biedt bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit en vakmanschap, een kans om zich te onderscheiden. AFNL wacht de brief van de minister terzake af.

Lees meer...

AFNL en KOMO sluiten kwaliteitscoalitie bouw: Alle vertrouwen in nieuwe bouwwetgeving

KOMO AFNLAannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en KOMO hebben vandaag een intensieve samenwerking aangekondigd op het gebied van kwaliteitsborging in de bouw. De kwaliteitssytematiek van AFNL sluit nu aan op het kwaliteitsborgings-instrument KiK van KOMO. Zo kunnen mkb-bouwbedrijven, maar ook anderen, op brede schaal geborgde kwaliteit voor de markt aantoonbaar maken en bijdragen aan de inspanningen van de externe, gekwalificeerde kwaliteitsborger.

Borger en bouwer gaan dezelfde ‘kwaliteitstaal’ spreken en realiseren een effectief en efficiënt kwaliteitsmana­gement. Uitgangspunt is de strikt onafhankelijke positie van de kwaliteitsborger. De grote kwaliteitscoalitie voor de bouw die hiermee ontstaat betekent een voorschot op de behandeling van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in de Eerste Kamer op 4 juli a.s. Het wetsvoorstel is al aangenomen door de Tweede Kamer.

Lees meer...

CAO BOUW & INFRA 2017-2018 Algemeen verbindend verklaard

De cao Bouw & Infra 2017/2018 is algemeen verbindend verklaard. Zie onderstaande link naar het gepubliceerde avv-besluit:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-29981.html

De periode van algemeenverbindendverklaring gaat in op 29 juni 2017 en loopt tot het einde van de cao (tot en met 31 maart 2018).

Er zijn geen bedenkingen en/of dispensatieverzoeken ingediend. Op grond van een daartoe strekkend verzoek van cao-partijen is dit besluit niet van toepassing op werkgevers die op het moment van de inwerkingtreding van dit besluit direct gebonden zijn aan de eigen rechtsgeldige cao voor Hellende Daken.

26 juni 2017

BouwBelang 3: ‘MKB is ruggengraat samenleving’, met AFNL-NOA-voorzitter Gesthuizen

In BouwBelang nr 3 geeft Sharon Gesthuizen, de voorzitter van St. AFNL-NOA aan hoe zij met behulp van strategische partnerschappen de positie voor het mkb in bouw en afbouw geleidelijk wil verbeteren. Daarnaast aandacht voor jong vaktalent uit de betonstaalverwerking over opleiden, de gemeente Westland die het liefst met ‘eigen’ ondernemers werkt, een in de praktijk geboren innovatie in de metselbranches, een jonge ondernemer die aangeeft hoe hij zijn voegbedrijf leidt en drie mkb’ers die aangeven hoe zij nu tegen vaste medewerkers aankijken.  

Lees Bouwbelang nr 3, juni 2017

23 juni 2017

AFNL en MKB INFRA tekenen Green Deal duurzaam GWW

Tijdens de Infratech in  Rotterdam hebben een groot aantal organisaties in de bouw en infrasector, waaronder AFNL en MKB INFRA met opdrachtgevers de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend. De DG Rijkswaterstaat, Hendrik Dronkers, ondertekende namens de Rijksoverheid de Green Deal. MKB INFRA en AFNL zijn organisaties die vanaf het eerste uur bij deze Green Deal zijn betrokken. Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten en borduurt verder voort op de Green Deal GWW uit 2013.

Lees meer...