Jaco Uittenbogaard nieuwe directeur AFNL

Jaco Uittenbogaard 300Per 1 september 2017 wordt Jaco Uittenbogaard de nieuwe directeur van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra; de koepelorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in bouw en infra. Uittenbogaard volgt Wim de Boer op die eind van dit jaar afscheid neemt als directeur van de AFNL. Dit is vandaag in het Bestuur van de Aannemersfederatie officieel bekend gemaakt.

Lees meer...

AFNL: Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen verder uitgesteld

De Eerste Kamer heeft in reactie op de brief van de minister van BZK, waarin hij de Kamer verzocht de stemmingen over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen aan te houden, besloten dit verzoek te honoreren. De stemmingen zijn dus uitgesteld. In afwachting van wat nu komen gaat. Als de stemmingen waren doorgegaan, was het wetsvoorstel hoogstwaarschijnlijk weggestemd.

Lees meer...

AFNL: nog geen meerderheid in Eerste Kamer voor wet Kwaliteitsborging bouwen

Minister Plasterk heeft de Eerste Kamer op 4 juli jl. aangegeven het wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw aan te passen en hierover een brief te sturen, toen bleek dat er onvoldoende steun was voor het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is in februari door de Tweede Kamer aangenomen. AFNL blijft achter de uitgangspunten van de wet staan. Deze leidt tot beter toezicht en duidelijkheid t.a.v. de aansprakelijkheid. De wet biedt bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit en vakmanschap, een kans om zich te onderscheiden. AFNL wacht de brief van de minister terzake af.

Lees meer...

AFNL: nog geen meerderheid in Eerste Kamer voor wet Kwaliteitsborging bouwen

Minister Plasterk heeft de Eerste Kamer op 4 juli jl aangegeven het wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw aan te passen en hierover een brief te sturen, toen bleek dat er onvoldoende steun was voor het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is in februari door de Tweede Kamer aangenomen. AFNL blijft achter de uitgangspunten van de wet staan. Deze leidt tot beter toezicht en duidelijkheid t.a.v. de aansprakelijkheid. De wet biedt bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit en vakmanschap, een kans om zich te onderscheiden. AFNL wacht de brief van de minister terzake af.

Lees meer...

AFNL en KOMO sluiten kwaliteitscoalitie bouw: Alle vertrouwen in nieuwe bouwwetgeving

KOMO AFNLAannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en KOMO hebben vandaag een intensieve samenwerking aangekondigd op het gebied van kwaliteitsborging in de bouw. De kwaliteitssytematiek van AFNL sluit nu aan op het kwaliteitsborgings-instrument KiK van KOMO. Zo kunnen mkb-bouwbedrijven, maar ook anderen, op brede schaal geborgde kwaliteit voor de markt aantoonbaar maken en bijdragen aan de inspanningen van de externe, gekwalificeerde kwaliteitsborger.

Borger en bouwer gaan dezelfde ‘kwaliteitstaal’ spreken en realiseren een effectief en efficiënt kwaliteitsmana­gement. Uitgangspunt is de strikt onafhankelijke positie van de kwaliteitsborger. De grote kwaliteitscoalitie voor de bouw die hiermee ontstaat betekent een voorschot op de behandeling van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in de Eerste Kamer op 4 juli a.s. Het wetsvoorstel is al aangenomen door de Tweede Kamer.

Lees meer...

CAO BOUW & INFRA 2017-2018 Algemeen verbindend verklaard

De cao Bouw & Infra 2017/2018 is algemeen verbindend verklaard. Zie onderstaande link naar het gepubliceerde avv-besluit:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-29981.html

De periode van algemeenverbindendverklaring gaat in op 29 juni 2017 en loopt tot het einde van de cao (tot en met 31 maart 2018).

Er zijn geen bedenkingen en/of dispensatieverzoeken ingediend. Op grond van een daartoe strekkend verzoek van cao-partijen is dit besluit niet van toepassing op werkgevers die op het moment van de inwerkingtreding van dit besluit direct gebonden zijn aan de eigen rechtsgeldige cao voor Hellende Daken.

26 juni 2017

BouwBelang 3: ‘MKB is ruggengraat samenleving’, met AFNL-NOA-voorzitter Gesthuizen

In BouwBelang nr 3 geeft Sharon Gesthuizen, de voorzitter van St. AFNL-NOA aan hoe zij met behulp van strategische partnerschappen de positie voor het mkb in bouw en afbouw geleidelijk wil verbeteren. Daarnaast aandacht voor jong vaktalent uit de betonstaalverwerking over opleiden, de gemeente Westland die het liefst met ‘eigen’ ondernemers werkt, een in de praktijk geboren innovatie in de metselbranches, een jonge ondernemer die aangeeft hoe hij zijn voegbedrijf leidt en drie mkb’ers die aangeven hoe zij nu tegen vaste medewerkers aankijken.  

Lees Bouwbelang nr 3, juni 2017

23 juni 2017

AFNL: Ja tegen wet Kwaliteitsborging, nog wel enkele pijnpunten oplossen

De Aannemersfederatie stond en staat achter de uitgangspunten van het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging Bouwen. Het biedt de bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit, een kans om zich te onderscheiden. Het vakmanschap waar de leden van de bij de AFNL aangesloten verenigingen voor staan krijgt op die manier de waardering die het verdient. Voor de (aangescherpte) aansprakelijkheid lopen die bedrijven dan ook niet weg. Echter, er zijn nog wel een paar problemen die moeten worden opgelost volgens de AFNL. Zo wordt een deel van de vergunningplichtige bouwwerken vrijgesteld van kwaliteits­borging. Waardoor in deze gevallen geen dossier bevoegd gezag is vereist. Dat lijkt een beperking van administratieve lasten, maar een deel van die documenten zal in het kader van het consumentendossier waarschijnlijk wel moeten worden geleverd aan de opdrachtgever.

In werking treden wet niet verder doorschuiven
Daarnaast komt bij een aantal gevallen een te zware eis voor een deel van de vergunningplichtige verbouwingen. Bijvoorbeeld verbouwingen van bouwwerken, die als nieuwbouw tot gevolgklasse 2 behoren; deze kunnen volgens de AFNL ook binnen gevolgklasse 1 worden uitgevoerd. Tevens zijn er veel misverstanden over het consumentendossier, die moeten worden opgelost. En tenslotte wil de Aannemersfederatie voorkomen dat de ingangsdatum van de Wet Kwaliteitsborging dezelfde wordt als de Omgevingswet, want dan krijgen mkb-aannemers te veel wetgeving in 1x te behappen. Bovendien is het nog maar de vraag of de Omgevingswet echt volgend jaar zal ingaan.

Lees de reactie van AFNL aan de Eerste Kamer

9 juni 2017

Sharon Gesthuizen eerste voorzitter Stichting AFNL-NOA

Sharon Gesthuizen

De besturen van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) hebben Sharon Gesthuizen benoemd tot eerste voorzitter van de Stichting AFNL-NOA.

In de Stichting AFNL-NOA krijgt de belangenbehartiging van de beide organisaties vorm en inhoud. Gesthuizen zal met ingang van 1 juni 2017 de voorzittersrol op zich nemen.

Lees meer...

BouwBelang: AFNL/NOA leggen wensen bij informateur neer

omslagIn BouwBelang nr 2: AFNL/NOA-notitie aan de informateur, Fossielvrij en duurzaam bouwen; een blijvertje, Jong vaktalent in de steigerbouw, hoogste breeamscore bij toekomstbestendig verantwoord bouwen. Maar ook marktpartijen inventariseren knelpunten in restauratie en onderhoud monumentaal erfgoed, verrassende innovaties voor modern straatwerk, elkaar vertrouwen en de ruimte geven is het principe waarmee de gemeente Enschede de MKB INFRA AanbestedingsAward wint, motivatie en voorbereiding halve werk bij bedrijfsovername of verkoop.

 

Lees BouwBelang nr 2 online.

2 mei 2017