AFNL: Ja tegen wet Kwaliteitsborging, nog wel enkele pijnpunten oplossen

De Aannemersfederatie stond en staat achter de uitgangspunten van het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging Bouwen. Het biedt de bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit, een kans om zich te onderscheiden. Het vakmanschap waar de leden van de bij de AFNL aangesloten verenigingen voor staan krijgt op die manier de waardering die het verdient. Voor de (aangescherpte) aansprakelijkheid lopen die bedrijven dan ook niet weg. Echter, er zijn nog wel een paar problemen die moeten worden opgelost volgens de AFNL. Zo wordt een deel van de vergunningplichtige bouwwerken vrijgesteld van kwaliteits­borging. Waardoor in deze gevallen geen dossier bevoegd gezag is vereist. Dat lijkt een beperking van administratieve lasten, maar een deel van die documenten zal in het kader van het consumentendossier waarschijnlijk wel moeten worden geleverd aan de opdrachtgever.

In werking treden wet niet verder doorschuiven
Daarnaast komt bij een aantal gevallen een te zware eis voor een deel van de vergunningplichtige verbouwingen. Bijvoorbeeld verbouwingen van bouwwerken, die als nieuwbouw tot gevolgklasse 2 behoren; deze kunnen volgens de AFNL ook binnen gevolgklasse 1 worden uitgevoerd. Tevens zijn er veel misverstanden over het consumentendossier, die moeten worden opgelost. En tenslotte wil de Aannemersfederatie voorkomen dat de ingangsdatum van de Wet Kwaliteitsborging dezelfde wordt als de Omgevingswet, want dan krijgen mkb-aannemers te veel wetgeving in 1x te behappen. Bovendien is het nog maar de vraag of de Omgevingswet echt volgend jaar zal ingaan.

Lees de reactie van AFNL aan de Eerste Kamer

9 juni 2017

Sharon Gesthuizen eerste voorzitter Stichting AFNL-NOA

Sharon Gesthuizen

De besturen van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) hebben Sharon Gesthuizen benoemd tot eerste voorzitter van de Stichting AFNL-NOA.

In de Stichting AFNL-NOA krijgt de belangenbehartiging van de beide organisaties vorm en inhoud. Gesthuizen zal met ingang van 1 juni 2017 de voorzittersrol op zich nemen.

Lees meer...

BouwBelang: AFNL/NOA leggen wensen bij informateur neer

omslagIn BouwBelang nr 2: AFNL/NOA-notitie aan de informateur, Fossielvrij en duurzaam bouwen; een blijvertje, Jong vaktalent in de steigerbouw, hoogste breeamscore bij toekomstbestendig verantwoord bouwen. Maar ook marktpartijen inventariseren knelpunten in restauratie en onderhoud monumentaal erfgoed, verrassende innovaties voor modern straatwerk, elkaar vertrouwen en de ruimte geven is het principe waarmee de gemeente Enschede de MKB INFRA AanbestedingsAward wint, motivatie en voorbereiding halve werk bij bedrijfsovername of verkoop.

 

Lees BouwBelang nr 2 online.

2 mei 2017

AFNL / MKB INFRA: Wim van der Maas en Daan Stuit geridderd

Twee mkb’ers pur sang zijn vandaag Koninklijk onderscheiden. Wim van der Maas en Daan Stuit zijn vandaag beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking van de Koninklijke onderscheiding heeft vanmorgen plaatsgevonden in de Burgerzaal van het Stadhuis van Rotterdam, waar de versierselen door burgemeester Aboutaleb, na een persoonlijk woord, zijn opgespeld. Wim van der Maas was tot juni 2016 directeur van MKB INFRA en tot januari 2016 directeur van Aannemersfederatie Nederland en daarvoor algemeen en beleidsdirecteur van MKB-Nederland. Daan Stuit was tot juni 2016 voorzitter van MKB INFRA en tot januari 2017 vice-voorzitter van Aannemersfederatie Nederland en daarvoor onder meer voorzitter van VAGWW en ondernemer.

Lees meer...

Bouw helpt ruim 750 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan

In 2015 is op initiatief van cao-partijen Bouw & Infra het project Wie Klaart de Klus gestart. Doel hiervan was om in twee jaar 295 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Dat werden er uiteindelijk veel meer, namelijk 750. Dat is een opmerkelijk resultaat voor de bouw- en infrasector die al langere tijd krimp laat zien in het aantal dienstverbanden.

Veel duurzame plaatsingen
Onderzoeksbureau USP heeft onderzoek gedaan naar het aantal personen met afstand tot de arbeidsmarkt die in het kader van de Banenafspraak bij een bouw- of infrabedrijf zijn geplaatst. De conclusie daarvan is opvallend: in de jaren 2015 en 2016 zijn – ondanks de krimp in het aantal dienstverbanden – 1.310 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst bij een bouw- of infrabedrijf. Ruim 1.000 hiervan vallen onder de doelgroep van de banenafspraak, en van ruim 750 is het contract uitgediend en verlengd, waardoor sprake is van een duurzame plaatsing.  

Lees meer...

Modelovereenkomst Bouw & Infra goedgekeurd door de Belastingdienst

Cao-partijen Bouw & Infra (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV, CNV Vakmensen) hebben samen met de zelfstandigen die bij hen zijn aangesloten, een modelovereenkomst aanneming van werk voor de bouw- en infrasector gemaakt. De Belastingdienst heeft deze modelovereenkomst beoordeeld en goedgekeurd. Wij adviseren u voor aanneming van werk in de bouw- en infrasector met en als zelfstandige zonder personeel deze goedgekeurde modelovereenkomst te gebruiken. Cao-partijen hebben ook een toelichting gemaakt waarin de bepalingen uit de modelovereenkomst worden uitgelegd. De Belastingdienst heeft deze toelichting niet in haar oordeel betrokken. Het voorlichtende karakter leent zich daar niet voor. Aan deze toelichting is de Belastingdienst dus niet gebonden.

Lees meer...

AFNL/NOA: MKB als uitgangspunt voor beleid in komend Regeerakkoord

Een nieuw kabinet staat voor de opgave opnieuw perspectief te bieden op een goede, duurzame en welvarende toekomst met mogelijkheden voor iedereen en een gelijk speelveld voor grote-, middelgrote- en kleine bedrijven en hun medewerkers. Hoewel het economisch beter gaat, is daarbij voor mkb-aannemers, die het zwaarst van alle beroepen zijn getroffen door de crises, nog wel het één en ander nodig. Met de verkiezingen achter de rug en de informatiegesprekken in volle gang, hebben AFNL en NOA gezamenlijk een notitie gestuurd aan informateur Edith Schippers met als titel ‘Bouw aan mkb als uitgangspunt voor beleid; dan bouwen mkb-aannemers aan werk, vaste banen en welvaart!’. Hierin vragen beide organisaties aandacht voor een goede en gedegen ‘mkb-basis’ in het nieuwe Regeerakkoord. 

Lees meer...

AFNL hoopt dat Eerste Kamer wet kwaliteitsborging snel en adequaat behandelt

De Aannemersfederatie hoopt dat de Eerste Kamer de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen snel en adequaat behandelt. Aan deze wet is een lange voorbereidingstijd voorafgegaan. In die periode hebben veel partijen bijgedragen aan het resultaat zoals dat er nu ligt en door de Tweede Kamer met ruime meerderheid is aangenomen. De brancheleden van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) - 1800 bedrijven in de bouw- en infrasector; allen mkb-aannemers, met vakbekwame medewerkers -  zijn er klaar voor. Dit schrijft de AFNL in een brief aan de Eerste Kamer.

Lees meer...

AFNL: heldere keuzes na verkiezingen

Aannemersfederatie Nederland ziet de uitslag van de verkiezingen als de keuze van Nederlanders om andere en nieuwe wegen in te slaan. Waarschijnlijk zullen op basis van deze uitslag wat meer ‘niet-natuurlijke’ partners in de politiek elkaar op dossiers moeten vinden om een coalitie te vormen.  Voor de bouw- en infrasector zijn een paar dossiers, waarin heldere keuzes moeten worden gemaakt, daarbij cruciaal. De AFNL gaat er vanuit dat de Kamerbreed gedragen en door EZ inmiddels overgenomen MKB Toets wordt ingevoerd voor alle wet- en regelgeving, die zijn weerslag vindt in het mkb.

Lees meer...

AFNL complimenteert Eerste Kamer met aanname initiatiefwetsvoorstel terugdringen betaaltermijnen

Mkb-aannemers krijgen met de aanname van het initiatiefwetsvoorstel terugdringen lange betaaltermijnen in de Eerste Kamer vanaf 1 juli aanstaande echt een stok achter de deur om te late betalingen van grote bedrijven aan het mkb aan te pakken. Het verheugt de Aannemersfederatie dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel zo snel na aanname in de Tweede Kamer heeft behandeld en unaniem is aangenomen. De Aannemersfederatie verwacht dat de politieke druk om met wetgeving en boetes te komen om lange betalingstermijnen te bekorten, leidt tot verandering van het betalingsgedrag van opdrachtgevers.

Lees meer...