AFNL en NOA ondersteunen GroenLinks-initiatief eerder pensioen zware beroepen

Aannemersfederatie Nederland en NOA ondersteunen het initiatief van de Groen Links-fractie in de Tweede Kamer om te komen tot een regeling voor  werknemers met zware beroepen, zoals in de bouw-, afbouw- en infrasector, om eerder met pensioen te kunnen gaan.
Ook bij voorgaande discussies in de Tweede Kamer over verhoging van de AOW-leeftijd hebben AFNL en NOA reeds aangedrongen op mogelijkheden om deze werknemers eerder te kunnen laten uittreden. AFNL en NOA hopen dat andere Tweede Kamer-fracties het voorstel van Groen Links bij de behandeling van de begroting van het ministerie van SZW vandaag zullen steunen.

Flexibel pensioen/AOW gekoppeld aan arbeidsverleden
AFNL en NOA doen graag in overleg met de Tweede Kamer en minister suggesties voor de invulling van een flexibel pensioen/AOW gekoppeld aan het arbeidsverleden voor werknemers met zware beroepen binnen de bouw, afbouw en infra. De meeste werknemers in ambachtelijke beroepen zijn op jonge leeftijd – 16 tot 18 jaar – begonnen met leren/werken en hebben een lang werkzaam leven van vaak ruim 45 jaar achter de rug. Overigens is uit onderzoek gebleken dat lager opgeleiden, vaak werkzaam in de zware beroepen, een 7 jaar kortere levensverwachting hebben dan hoger opgeleiden.
Ten aanzien van een mogelijke regeling moet goed worden bekeken hoe dit in te vullen. Het kan niet zo zijn dat bouwmedewerkers die eerder uittreden worden gestraft met een AOW-korting.
Daarnaast moet voorkomen worden dat zware beroepen worden gekoppeld aan lage inkomens, want dan vallen veel bouwmedewerkers buiten de boot. AFNL en NOA hopen dat de Tweede Kamer besluit tot een regeling en willen graag meedenken over de invulling van zo’n regeling.

6 december 2016