AFNL/NOA-reactie op begroting SZW

De Begroting van het departement Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2017 bevat een groot aantal financiële maatregelen om het dreigend koopkracht verlies van vooral ouderen en uitkeringsgerechtigden te voorkomen en de werkgelegenheid te bevorderen. AFNL en NOA  vinden het teleurstellend dat het kabinet een aantal belangrijke zaken met name loondoorbetaling bij ziekte en pensioenleeftijd doorschuift naar een volgend kabinet. Rutte-II hakt ook geen knopen door over de wankele positie van flexwerkers en zzp'ers. Dat leidt tot concurrentie naar het putje van de arbeidsmarkt en daar heeft iedereen last van. Als het kabinet wil zorgen dat meer mensen een vaste baan krijgen, zullen op korte termijn voor het mkb nijpende wet- en regelgeving moeten worden aangepast, aldus AFNL en NOA.

Download de  gehele reactie op de begroting van SZW

24 november 2016