Kabinet toont te weinig ambitie met Belastingplan 2017

AFNL en NOA hebben de indruk dat als het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan de norm vormt het Kabinet al is uit geregeerd. Zeker voor ondernemers in de ambachtelijke sectoren van het midden- en kleinbedrijf die vallen onder de Inkomstenbelasting worden geen maatregelen voorgesteld om te komen tot een structurele verbetering van omstandigheden. Dat is jammer, omdat juist deze ondernemers na de crisis een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Hoewel AFNL en NOA het verhogen van de eerste schijf Vennootschapsbelasting van € 200.000 naar uiteindelijk € 350.000 in 2021 toejuichen, vinden de organisaties het schrijnend dat voor IB-ondernemers niets wordt gedaan.

BTW-regeling onderhoud en renovatie permanent maken
Zoals bekend wordt over de eerste schijf 20% in plaats van 25% VpB geheven. AFNL en NOA vinden het een gemiste kans dat in de voorstellen geen aandacht geschonken wordt aan de vraag of aanpassing van ondernemersfaciliteiten in de IB-sfeer mogelijk zijn. In het Belastingplan wordt voorgesteld om de BTW-vrijstelling voor watersportorganisaties te wijzigen. Naar aanleiding van dit voorstel vragen AFNL en NOA het kabinet wederom om de reeds afgeschafte lage BTW-regeling voor onderhoud en renovatie aan onroerend goed permanent te maken. Deze regeling, die tijdens de crisis een tijdelijke karakter droeg en zeer succesvol was, zou naar het oordeel van AFNL en NOA een permanent karakter moeten krijgen.

Download de gehele reactie op het Belastingplan


14 november 2016