AFNL en NOA complimenteren Tweede Kamer met MKB-toets wet- en regelgeving

AFNL en NOA zijn verheugd dat de Tweede Kamer vandaag bij de stemmingen over de  moties, ingediend bij de Begroting van Economische Zaken, een tweetal moties heeft aangenomen om te komen tot een MKB-toets voor wet- en regelgeving op realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid in het mkb. Met de aanname van deze moties is een doorbraak in het denken over het mkb gekomen. De MKB-toets voegt iets fundamenteels toe, omdat hierdoor niet alleen voor maar ook vanuit het mkb wordt gedacht en dat levert op termijn de meeste effectiviteit. Het is nu aan de minister van Economische Zaken de  moties te gaan uitvoeren. AFNL en NOA willen graag met de minister meedenken over de verdere opzet en uitwerking van deze MKB-Toets.

Wat goed is voor klein is ook goed voor groot
De MKB-Toets is een reeds lang gekoesterde wens van AFNL en NOA en komt voort uit het feit dat tot nu toe te vaak blijkt dat wetgeving juridisch technisch in orde is, maar dat kleine en middelgrote bedrijfsorganisaties er niet mee uit de voeten kunnen. Dan schiet goedbedoelde wetgeving z’n doel volledig voorbij, is niet toepasbaar en moet later via reparatiewetgeving werkbaar worden gemaakt.
Een door alle deskundigen onderschreven stelling dat wat goed is voor klein ook goed is voor groot en wat goed is voor groot niet automatisch goed is voor klein, heeft bij politieke partijen tot nu toe nooit weerklank gevonden in het fundamenteel anders denken over wet- en regelgeving.  Bij de totstandkoming van wet- en regelgeving is het juist zaak te denken vanuit het midden- en kleinbedrijf; het mkb als basis voor wet- en regelgeving.

MKB-Toets: omkering van denken
Tot nu toe wordt bij nieuwe wet- en regelgeving veel te weinig gebruik gemaakt van de kennis die op de werkvloer van het mkb aanwezig is met tot gevolg dat tal van nieuwe regels onvoldoende of niet werken, waardoor de ontwikkeling van het mkb onnodig stagneert. AFNL en NOA zijn er van overtuigd dat als de MKB-toets op effectieve manier wordt ingezet en serieus rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van mkb-ondernemers en hun medewerkers, veel kostbare tijd wordt gewonnen, die ten goede komt aan het functioneren van de bedrijven en de werkgelegenheid. AFNL en NOA schatten dat deze omkering in denken tienduizenden extra arbeidsplaatsen kan opleveren. Nodeloze administratieve lasten en extra kosten gerelateerd aan niet functionerende wet- en regelgeving zijn door de jaren heen de grootste struikelblokken in het optimaal functioneren van deze bedrijven.

Uitvoerbaarheid testen middels mkb-panel
Een MKB-toets kan op simpele wijze worden vormgegeven met een vast/variabel panel bestaande uit mkb-bedrijven dat de uitvoerbaarheid binnen het bedrijf gedurende enige tijd (max. half jaar tot een jaar) als een soort pilot test. Het spreekt voor zich dat het bedrijfsleven niet op de stoel van de wetgever gaat zitten. Zij vormen slechts een raadgevend panel, naast organisaties als Raad van State en Actal. Wij realiseren ons ook dat het traject van wetgeving niet moet worden vertraagd. Het mkb-bedrijfsleven gaat het om werkbaarheid en uitvoerbaarheid in de praktijk.

1 november 2016