AFNL oproep politiek: maak aannemen vaste medewerkers weer aantrekkelijk, vakmensen zijn al schaars

Mkb-aannemers hebben de klim uit het diepe dal het afgelopen jaar voortgezet. De werkvoorraden worden beter, de prijsdruk lijkt voor het eerst iets verminderd maar is nog hoog, de omzetverwachtingen zijn op de GWW-sector na positief, en het optimisme over het bedrijfsresultaat neemt toe. De instroom van nieuwe vaste medewerkers lijkt zich te stabiliseren en ligt op vergelijkbaar niveau met de uitstroom. De bedrijfsomvang fluctueert minder, waaruit kan worden geconcludeerd dat mkb-aannemerijen zich in stabieler vaarwater bevinden. Ondernemers ervaren nog risico’s bij het aannemen van medewerkers door een aantal belemmerende arbeidsmarktwetten. Daarnaast verwachten zij een gebrek aan vakmensen. En helaas blijkt dat er ondanks de nieuwe Wet Betalingsgedrag nog steeds opdrachtgevers zijn die het mkb als kredietleverancier gebruiken.

Arbeidsmarkt belemmerende regelgeving van tafel
De Aannemersfederatie stelt op basis van de ‘Monitor MKB Bouw en Infra’, die eind 2017 door Panteia/EIM onder mkb-ondernemers in bouw en infra is uitgezet en vandaag door AFNL wordt gepubliceerd, te hopen dat bewindslieden en politici nu snel uitvoering geven aan een aantal punten uit het Regeerakkoord. Belemmerende arbeidsmarktwetten als 2 jaar loon doorbetalen bij ziekte en hoge transitievergoedingen bij ontslag moeten van tafel. Als mkb-ondernemers daarvan worden verlost kunnen zij doorgroeien en kan het mkb weer de banenmotor worden die het ooit was. Daarnaast vindt de AFNL dat de MKB–Toets nu op korte termijn moet worden ingevoerd, zodat in de toekomst het mkb wordt behoed voor verkeerd uitwerkende of hoog overvliegende wetgeving.

Lees meer...

AFNL: Enorme schommelingen bouwopgave voorkomen

“Als hier niet wordt ingegrepen, is er voor het mkb straks geen bouwopgave weggelegd.” Deze waarschuwende woorden richtte AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis 6 december tot de leden van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Cruciaal in de sector zijn de enorme schommelingen in de bouwopgave. Hierdoor moet telkens worden opgeschaald of drastisch worden ingekrompen qua bouwcapaciteit. De AFNL-voorzitter pleitte er bij de kamerleden voor dit soort schommelingen ook vanuit overheidswege te voorkomen in de toekomst. Tijdens een rondetafelgesprek over de ‘Nederlandse Bouwopgave’ was AFNL gevraagd haar visie in te brengen over het onderwerp ‘Bouwcapaciteit’.

Lees meer...

In BouwBelang nr 5: MKb-aannemers over duurzame arbeidsmarkt en zorg over risico’s vast dienstverband blijft

omslag Bouwbelang

In Bouwbelang nr 5 spreken mkb-aannemers zich uit over een duurzame arbeidsmarkt en geven zij aan hoe zij na het Regeerakkoord aankijken tegen de risico’s op de arbeidsmarkt. Daarnaast een primeur met valbeveiliging als blikvanger, monumentale nieuwbouw, brandveiliger door bouwtoezicht, Kunststof alternatief voor asbestdak en baggeren met rondom parelwitte stranden.

 Lees BouwBelang nr 5 van 2 november 2017

2 november 2017

AFNL en NOA: Regeerakkoord stevig fundament voor mkb-bouw en afbouw

Fiscale maatregelen nog onvoldoende

Het Regeerakkoord biedt de ondernemers in bouw, afbouw- en infrasector een paar noodzakelijke perspectieven waarop de sector al geruime tijd wacht. Zo wordt de zeer gewenste MKB Toets op wet- en regelgeving ingevoerd, worden de loondoorbetalingsplicht en reïntegratieplicht in het tweede ziektejaar afgeschaft en wordt er gesleuteld aan het systeem van contractperiodes in het ontslagrecht. AFNL en NOA zijn tegen verhoging van het lage btw-tarief en het verlagen van de zelfstandigenaftrek, dit zijn bepaald geen stimulansen voor mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra. Kanttekeningen plaatsen zij daarnaast bij de nieuwe opdrachtgeversverklaringen ter vervanging van die bij de wet DBA en de compensatie voor oudere werknemers bij afschaffen van de doorsneeproblematiek in pensioenen. Het vertrouwen in de woningmarkt wordt door inperking van de hypotheekrenteaftrek en verlaging van het eigenwoningforfait geschaad, vinden Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), verenigd in de Stichting AFNL-NOA.

Lees meer...

In BouwBelang nr 4: mbo van de toekomst, helikopterview, eco-dynamische fietspaden en andere betalingssystemen

In BouwBelang nr 4 een hoogvlieger in de sloopbranche met helikopterview, de voorzitter van de mbo-raad over de toekomst van het mbo-onderwijs, de innovaties om een eco-dynamisch fietspad aan te leggen, eerste succesvolle resultaten om betalingssysteem infrasector aan te passen, gelijke voorwaarden essentieel voor aannemen vaste medewerkers, de hangbrug als hulpmiddel voor werken op hoogte en in het transport voor de bouw zijn duurzaam, veilig en comfortabel de kernbegrippen.

Lees BouwBelang nr 4 van 2017

AFNL en NOA over Miljoenennota: stilstand is achteruitgang!

Snel nieuw Kabinet dat mkb-vriendelijk beleid voert
Ook dit jaar wordt in de Miljoenennota aangegeven dat de Nederlandse economie er mede dankzij het kabinetsbeleid beter voor staat. Voorbij wordt gegaan aan het feit dat het niet in alle sectoren even goed gaat. Een specifieke sector als het mkb in bouw, afbouw en infra – de sector die het hardst is getroffen door de crisis – lijkt op te klimmen. Tegelijkertijd kampt de sector nog met een sterk ingekrompen personeelsbestand, enorm afgenomen eigen vermogens, hoge prijsdruk en zijn mkb-aannemers nog veelal kredietleverancier voor opdrachtgevers.
Helaas biedt de Miljoenennota 2018 geen soelaas om deze problemen het hoofd te bieden en vestigen AFNL en NOA de hoop op een nieuw kabinet, want stilstand is achteruitgang. Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), verenigd in Stichting AFNL-NOA, hopen dat er snel een nieuw kabinet komt dat een mkb-vriendelijk beleid inzet, waardoor de grote knelpunten op de arbeidsmarkt worden opgelost en wet- en regelgeving in de toekomst mkb-vriendelijker wordt.

Lees meer...

AFNL en NOA:teleurgesteld dat arbeidsmarktafspraken in SER zijn mislukt

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, verenigd in Stichting AFNL-NOA, betreuren het dat partners in de SER na veertien maanden onderhandelen over de arbeidsmarktproblematiek met lege handen staan. Volgens AFNL-NOA willen partners te veel thema’s in één keer aanpakken en dat was vanaf het begin gedoemd tot mislukken. Het oplossen van een stapeling van verkeerde wetgeving, heeft net zo’n negatief effect als het clusteren van opdrachten door opdrachtgevers. In ieder geval zijn mkb-ondernemers hier niet bij gebaat.

Lees meer...

Jaco Uittenbogaard nieuwe directeur AFNL

Jaco Uittenbogaard 300Per 1 september 2017 wordt Jaco Uittenbogaard de nieuwe directeur van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra; de koepelorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in bouw en infra. Uittenbogaard volgt Wim de Boer op die eind van dit jaar afscheid neemt als directeur van de AFNL. Dit is vandaag in het Bestuur van de Aannemersfederatie officieel bekend gemaakt.

Lees meer...

AFNL: Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen verder uitgesteld

De Eerste Kamer heeft in reactie op de brief van de minister van BZK, waarin hij de Kamer verzocht de stemmingen over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen aan te houden, besloten dit verzoek te honoreren. De stemmingen zijn dus uitgesteld. In afwachting van wat nu komen gaat. Als de stemmingen waren doorgegaan, was het wetsvoorstel hoogstwaarschijnlijk weggestemd.

Lees meer...