Bedrijfstakpensioenfonds Bouw

De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) is opgericht door de organisaties van werkgevers en werknemers die representatief zijn voor de bedrijfstak Bouwnijverheid.


Vertegenwoordigers van deze werkgevers- en werknemersorganisaties vormen samen het bestuur. Het fonds heeft als doel gelden bijeen te brengen om bij ouderdom en overlijden pensioenen of uitkeringen te verstrekken aan werknemers, bepaalde groepen zelfstandigen in de bouwnijverheid en hun nabestaanden. BpfBOUW verzorgt deze  pensioenregeling voor werkgevers en werknemers in de bedrijfstak Bouwnijverheid.

 

Zie: www.bpfbouw.nl.

Namens AFNL zit H. Klein Poelhuis in het Bestuur van BpfBOUW en in de Commissie Finance, Control en Riskmanagement van BpfBOUW.